Harmonogram realizacji IV Budżetu Uczniowskiego
ROKU SZKOLNY 2022/2023:

1. Zatwierdzenie regulaminu  i ogłoszenie harmonogramu realizacji BU- do 9.09.2022 r.
2. Kampania informacyjna z udziałem Samorządu Szkolnego: 12.09. - 7.10.2022 r.
3. Zgłaszanie projektów - do 18.11.2022 r.
4. Weryfikacja projektów przez Zespół Opiniujący - 21.11. - 30.11.2022 r.
5. Głosowanie - do 20.12.2022 r.
6. Ogłoszenie wyników - styczeń 2023 r. 
7. Realizacja zwycięskich projektów – zgodnie z założeniami projektów; do końca roku szkolnego.

Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do realizacji w ramach Budżetu - przykład

Tematy projektów przyjętych do realizacji w IV edycji Budżetu Uczniowskiego:

 1. Warsztaty kulinarne z kuchni teksańskiej.
 2. "Zakup mobilnego sprzętu nagłośnieniowego"
 3. "Zakup spódnic do poloneza"

Tematy projektów realizowanych w I - III edycji Budżetu Uczniowskiego

 • „Sklepik szkolny jako spółdzielnia uczniowska”; l
 • „Wieczór gier z Herbertem” ; 
 • Zajęcia z tańca towarzyskiego - „Taniec dla każdego”
 • „Sprzęt filmowy” (uzupełnienie wyposażenia dla Herbert TV); 
 • „Skarbnica talentów” – wystawa prac uczniów Herberta; 
 • „Wielki Quiz z Niepodległości”. 
 • „Dziupla – kącik uczniowski” 
 • „Sprzęt filmowy v.2”
 • „Sprzęt filmowy v.2” (uzupełnienie projektu)
 • „Herbert – wygoda i bezpieczeństwo”
 • "Koce piknikowe"