Logo UE

 

Wyniki rekrutacji do Programu Erasmus+

Zgodnie z 4 pkt. 5 regulaminu lista osób zakwalifikowanych do programu Erasmus+ znajduje się do wglądu w sekretariacie szkoły. Ponadto zakwalifikowani uczniowie otrzymali indywidualną wiadomość o uczestnictwie w programie poprzez dziennik elektroniczny.

 


D1Umowa o udzielenie dotacji finansowej została podpisana w imieniu beneficjenta (ZSiPO im. Z. Herberta w Bełchatowie) przez Małgorzatę Jasitczak i w imieniu Narodowej Agencji Programu Erasmus+ przez Alicję Balbinę Pietrzak.
Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000146507
Nr akredytacji: 2022-1-P01-KA120-SCH-00109252 (na lata 2023-2026)


The agreement for a financial grant has been signed on behalf of the beneficiary
(ZSiPO im. Z. Herberta in Bełchatów) by Małgorzata Jasitczak and on behalf of the National Agency of the Erasmus+ Programme by Alicja Balbina Pietrzak.
Erasmus+ Project 2023-1-PL01-KA121-SCH-000146507
Accreditation number: 2022-1-P01-KA120-SCH-00109252 (for years 2023-2026)