Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 
BSTO im. Zbigniewa Herberta
mgr Małgorzata Jasitczak
nauczyciel dyplomowany 
nauczyciel odznaczony Medalem Ministra Edukacji Narodowej
język polski

Wicedyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 
BSTO im. Zbigniewa Herberta

mgr Joanna Prasol
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony Medalem Ministra Edukacji Narodowej
historia, wos, wdżwr

mgr Michał Fijołek
nauczyciel dyplomowany
Język polski, biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości

mgr Paulina Kiedos - Jakóbczyk
nauczyciel kontraktowy
język angielski i język hiszpański

mgr Ewa Tomassy
nauczyciel dyplomowany
język angielski

mgr Elżbieta Wichlińska
nauczyciel dyplomowany
język niemiecki, biblioteka

mgr Jerzy Śliwiński
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony srebrnym medalem za wieloletnią pracę
matematyka

mgr Magdalena Kapsa - Olejnik
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony Medalem Ministra Edukacji Narodowej
matematyka

mgr Dorota Sawicka
nauczyciel dyplomowany
biologia

mgr Sławomir Marczak 
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony Medalem Ministra Edukacji Narodowej
geografia, informatyka

mgr Zbigniew Szubert
nauczyciel dyplomowany
fizyka

mgr Anna Grabowska
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej
chemia, podstawy przedsiębiorczości

mgr Piotr Stelmaszczyk
nauczyciel mianowany
historia, wychowanie fizyczne

mgr Anna Gierula
nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne

Anetta Wojtuch
nauczyciel stażysta
nauczyciel tańca

mgr Magdalena Kruszyńska - Siemasz
nauczyciel dyplomowany
pedagog, EDB

mgr Adam Maćkowiak
nauczyciel dyplomowany
plastyka

Ks. Janusz Moskała
nauczyciel mianowany
religia

mgr Monika Kowalska
nauczyciel dyplomowany
pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący

mgr Natalia Chmielewska-Kupisiak
nauczyciel poczatkujący
psycholog szkolny