BIBLIOTEKA CZYNNA

poniedziałek  - 10.45 - 12.35
wtorek  - 8.55 - 10.35
sroda  - 11.50 – 12.35
czwartek  - 10.45 - 12.35
piatek  - 9.50 - 12.35


PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19