BIBLIOTEKA CZYNNA

Wtorek    8.55 – 12.35
Środa      8.55 – 11.30
Czwartek 8.55 – 10.35
Piątek      8.55 – 9.40


PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19