Opieka zdrowotna w zakresie opieki stomatologicznej dla uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta w Bełchatowie, finansowana  ze środków publicznych, realizowana jest w Gabinecie Stomatologicznym Bożeny Graczyk,
Edwardów 3A, 97- 400 Bełchatów.

Opieka zdrowotna nad uczniami zostanie zapewniona po uzyskaniu zgody rodzica dziecka niepełnoletniego, lub pełnoletniego ucznia.

Godziny pracy gabinetu:
poniedziałek, środa, czwartek: 1300 – 1800
- wtorek, piątek: 830 – 1330

Tel.: 44712 00 98