Przewodnicząca - Brandt-Płóciennik Ewa
Członkowie:

  • Stencel Monika
  • Osiński Jacek
  • Bajurska-Kowalczyk Ilona
  • Cieślak Agnieszka
  • Tazbir Monika
  • Samsik Piotr
  • Owczarek Katarzyna