Konkursy

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE PRZYRODNICZYM z okazji DNIA ZIEMI - szczegóły w regulaminie
Konkurs na stronie herbert.testportal.pl 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie istnieje od 01 września 1991r. Powstało z inicjatywy Bełchatowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Było pierwszą niepubliczną placówką w naszym mieście. Misją członków BSTO stało się stworzenie szkoły przyjaznej uczniom. 

Wizja szkoły:

Dobra szkoła to szkoła, która tak wychowuje i motywuje uczniów, że z odpowiedzialnością za siebie, innych i otaczającą rzeczywistość, realizują wyznaczone im zadania edukacyjne jako cele operacyjne, służące do osiągnięcia celu głównego, jakim jest :

- umiejętność budowania własnego miejsca w świecie;
- twórczego kształtowania otaczającej rzeczywistości;
- wypracowanie jednolitego, stałego systemu wartości;

Misja szkoły:

W czasie pobytu w szkole wszyscy uczestniczący w pracy tej organizacji wiedzą i pamiętają, że to właśnie uczeń - jego indywidualny rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny jest treścią i miarą wszelkiej szkolnej działalności.

Efektem pracy szkoły powinien być jego absolwent:
- człowiek dojrzały, znający własne możliwości intelektualne i umiejętności;
- posiadający uporządkowany system wartości;
- krytyczny i twórczy wobec samego siebie i otaczającego świata;W 2001r obchodziliœmy jubileusz 10-lecia. Wówczas też powstało Gimnazjum Społeczne, a obie szkoły przyjęły imię patrona, którym został Zbigniew Herbert - humanista i moralista, wielki autorytet moralny czasów współczesnych.


Wraz z przyjęciem imienia patrona znaleźliśmy się w Klubie Herbertowskich Szkół, który zrzesza obecnie 19 szkół w Polsce i 1 polską szkołę w USA.

W trakcie roku szkolnego 2004/2005 nastąpiła reorganizacja placówki w związku z czym z dniem 01 września 2005 roku nasze szkoły to VI Liceum Ogólnokształcące i Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Zbigniewa Herberta.

Dyrektorem szkoły jest mgr Małgorzata Jasitczak, która zastąpiła na tym stanowisku Panią mgr Annę Figlus - założycielkę naszej placówki.