OFERTA EDUKACYJNA [2023/24]

 Rekrutacja do szkół - strona ŁKO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024. 

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem
elektronicznego systemu naboru

Nabór Optivum 


POBIERZ ULOTKĘ  VI LO [plik png 1, plik png 2


Wykaz dokumentów, które trzeba dostarczyć do sekretariatu szkoły:
- podanie (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji),
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,
- 2 fotografie,
- deklaracja wyboru języków obcych (jest w załączniku - pobierz *.pdf),
- karta zdrowia (jeśli została wydana wraz z dokumentami).