SU 20

Reprezentują nas w samorządzie:

1. Agata Alama
2. Aleksandra Dróżdż
3. Alicja Rózik
4. Alicja Szewczyk
5. Alicja Tatara
6. Amelia Filipek
7. Anna Bielaś
8. Bartłomiej Jamróz
9. Gabrysia Bochman
10. Hanna Brodłowicz
11. Julia Matusiak
12. Julia Świątkowska
13. Julia Topolska
14. Julia Zielińska
15. Juliusz Mądrzyk
16. Kamil Kusiak
17. Katarzyna Domagała
18. Laura Okoń
19. Livia Pole
20. Łukasz Tulejski
21. Maciej Kołodziejczyk
22. Maja Baranowicz
23. Maja Komorowska
24. Maja Kot
25. Maja Sadurska
26. Maja Wojciechowska
27. Maria Kosiorek
28. Maria Malarska
29. Martyna Grzejdziak
30. Mieszko Polak
31. Natalia Rybak
32. Oliwia Kopka
33. Patryk Knaś
34. Paulina Turek
35. Roksana Kubiak
36. Sylwia Gajda
37. Tomasz Miłkowski
38. Wiktoria Kowalczyk
39. Wiktoria Wilczek
40. Zuzanna Gołąb
41. Zuzanna Kowalska
42. Zuzanna Nowak 

 

SU 22 2 

PRACAMI NASZEGO SAMORZĄDU KIERUJĄ:
Przewodniczący:  Natalia Rybak 
Zastępca przewodniczącego: Mieszko Polak i Zuzanna Gołąb 
O nasze finanse dba:  Julia Świątkowska 


Opiekunowie samorządu:

  • mgr Paulina Kiedos - Jakóbczyk, 
  • mgr Piotr Stelmaszczyk

Plan działań Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym Szkoły i Planie Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej.

W swojej działalności szczególny nacisk kładzie na:
- rozwijanie samorządności, praworządności i demokracji,
- krzewienie i kultywowanie tradycji leśnej,
- rozwijanie świadomości ekologicznej,
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- wspieranie twórczości własnej uczniów,
- tworzenie silnej więzi,
- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
- przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia.

Plan pracy samorządu


 Regulamin „szczęśliwego numerka”

1. Szczęśliwy numerek będzie wywieszany codziennie rano przez przewodniczącego SU.
2. Od wyników losowania nie ma odwołania.
3. Jeden numerek nie może zostać wylosowany więcej niż raz do momentu, aż nie zostaną wylosowane pozostałe numerki.
4. Nieobecność ucznia w dniu jego numerka nie daje mu przyzwolenia na wykorzystanie go w innym terminie.
5. Pod uwagę brany jest numer na liście klasy właściwej nie wirtualnej.
6. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od:
- zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów
- wykonywania prac domowych
- aktywnego udziału w lekcji