Pomoc

 • MOPS w Bełchatowie
 • PCPR w Bełchatowie
 • Kurator sądowy

 

 • ANONIMOWA POLICYJNA LINIA SPECJALNA 0 800 120 148
 • RZECZNIK PRAW DZIECKA (0-22) 696 55 50, 696 55 75 http://www.brpd.gov.pl/
 • DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA 0 800 12 12 12
 • OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111 www.116111.pl
 • OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"
  0 801 120 002  www.niebieskalinia.pl 
 • TELEFON ZAUFANIA „ZATRZYMAJ PRZEMOC” 0 800 120 148
 • OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA
  0 801 199 990 www.narkomania.org.pl  
 • INFOLINIA PRZEZNACZONA DLA OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI LUB ICH RODZIN (022) 885 84 83
 • POMOC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  www.integracja.org
  www.niepelnosprawni.pl/