„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.
Jan Paweł II, spotkanie z młodzieżą, Jasna Góra, 1983 r.

W środę 12 kwietnia 2023 roku uczniowie naszej szkoły zebrali się na akademii związanej z 18. rocznicą śmierci Jana Pawła II, by wspomnienie o Ojcu Świętym ożyło na nowo w ich umysłach, sercach i życiu.
Podczas uroczystego apelu wspominaliśmy drogę Karola Wojtyły do Piotrowego Tronu od dzieciństwa do ostatnich chwil jego życia. Cytowane słowa naszego Papieża Polaka przypomniały nam, jak szczególne miejsce w Jego sercu zajmowała młodzież i jak wielkie nadzieje w niej pokładał. Treści zawarte w przedstawieniu skłaniały do refleksji, ukazywały wartości relacji opartych na miłości, zaufaniu i zawierzeniu Bogu. Uczniowie przypomnieli podstawowe wartości, postawę wobec świata i przesłanie, jakie głosił św. Jan Paweł II.
Montaż słowno - muzyczny przygotowali uczniowie klas: IIb, IIa i Ia pod opieką księdza Konrada Wojny.