We wtorek 3 kwietnia 2023 roku w auli naszej szkoły odbyło się podsumowanie „Ekoprojektów” – prezentacja wyników prac uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich związanych z ekologią, turystyką i szeroko pojętą ochroną środowiska. Spotkane miało charakter widowiska, na które składały się prezentacje projektów o różnym charakterze i wymiarze artystycznym – tłumnie zgromadzeni na sali widzowie – uczniowie „Herberta” mogli zobaczyć wiele prezentacji multimedialnych, występów, posłuchać piosenek o tematyce ekologicznej, wziąć udział w multimedialnym konkursie wiedzy na ten temat, obejrzeć pokaz mody ekologicznej a także skosztować potraw, w przygotowaniu których wykorzystano jedynie produkty wyhodowane naturalnie.
Po obejrzeniu wszystkich prezentacji jury w składzie: pani Dorota Sawicka – nauczyciel biologii, Michał Fijołek – nauczyciel języka polskiego i Jakub Wólkiewicz – przedstawiciel społeczności uczniowskiej, postanowiło nagrodzić uczniów następujących klas: klasa IIa – I miejsce (za znakomicie aktorsko i artystycznie zaprezentowaną debatę sejmową na temat ochrony wód polskich i modernizacji oczyszczalni ścieków), klasę Ia (za ciekawe i różnorodne przedstawienie problemu wykorzystania energii odnawialnej w przestrzeni miejskiej), klasę IIIb (za ciekawie przygotowaną prezentację na temat przetwarzania odpadów).
Wszystkie pokazy spotkały się z bardzo ciepłą reakcją widzów, co świadczy o tym, że tego typu imprezy – prezentacje projektów tworzonych przez uczniów poszczególnych klas, są znakomitą okazją nie tylko do zaprezentowania przed szerokim forum swoich talentów i umiejętności, lecz także stwarza szansę na stworzenie warunków do zdrowej (naukowej) rywalizacji.