Udział w XXII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki

We wtorek 21 marca 2023 roku zainteresowani uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładach prowadzonych w ramach IV Sesji Wyjazdowej XXII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, która odbyła się w MCK PGE Giganty Mocy. Uczniowie „Herberta” pod opieką pana Sławomira Marczaka wysłuchali wykładów prowadzonych przez dr hab. prof. Piotra Czublę oraz dr hab. Marka Barwińskiego. Pierwszy z wykładów pt. "Tam gdzie woda walczy z lądem, czyli wybrzeża morskie świata" poświęcony był tematyce związanej z m.in. niszczącą i budującą działalnością fal morskich, typami wybrzeży świata wraz ze sposobami ich powstawania oraz metodami zapobiegania skutków działalności fal morskich.

Podczas drugiego wykładu, który dotyczył współczesnego tematu konfliktu na Ukrainie, nasi uczniowie mogli dowiedzieć się tego, w jaki sposób na przestrzeni dziejów umacniała się świadomość narodowa Ukraińców, jaki był wpływ Polski na powstanie niezależnego państwa ukraińskiego oraz mogli poznać cele toczenia regularnej wojny z Ukrainą przez Rosję.

Oba wykłady były świetnie przygotowane pod względem merytorycznym i poprzedzone odpowiednio dobranymi przykładami. Podejmowały zagadnienia, których każdy współczesny człowiek powinien być świadomy i zdawać sobie sprawę z tego, że ich znajomość przyczynia się do dobra całego społeczeństwa.