21 marca odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Uczniowie brali udział w warsztatach językowych:
- Pop culture z udziałem Joe Vaughna;
- Kuchnia hiszpańska i latynoska;
- Kuchnia niemiecka i angielska;
- Teatr w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim.
W każdej grupie uczniowie doskonalili swoje umiejętności językowe oraz poznawali kulturę innych krajów poprzez wykonywanie rożnego rodzaju zadań i ćwiczeń. Na koniec wszystkie grupy zaprezentowany efekty swojej pracy w auli szkolnej. Było ciekawie, śmiesznie i smacznie!