Zebranie

W dniu 23.05.2024 r. (czwartek) o godzinie 16:30 zapraszamy na zebrania z rodzicami.
Po zebraniach w godzinach 17:00 - 18:00 konsultacje z wszystkimi nauczycielami.
Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych.

„Historia jest siłą.
Historię nie tylko stanowią
wiarogodne zbiorowiska nagich faktów
ale i pojęcia,
jakie naród o swej własnej wyrabia historii”
Cyprian Kamil Norwid

We wtorek 30 kwietnia 2024 roku w auli ZSiPO im. Z. Herberta odbyła się uroczysta akademia z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Widzowie, którymi byli uczniowie, nauczyciele i pracownicy „Herberta”, obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy Ib pod kierunkiem pana Michała Fijołka.
Głównym tematem uroczystości zatytułowanej „Jest takie miejsce…” była kwestia wolności narodu, walki o tę wolność oraz faktu pamięci o tych, którzy przysłużyli się do tego, by Polska współcześnie była krajem wolnym, bezpiecznym i samodzielnie pielęgnującym swoją tożsamość i niepodległość. Motywem przewodnim prezentacji była biało – czerwona flaga, której barwy (w heraldyce biel jest symbolem czystości, lojalności, pokory i szlachetności, czerwień natomiast oznacza miłość, odwagę, poryw do walki i poświęcenie) znakomicie oddają istotę kształtowania się Polski na przestrzeni dziejów.
Uroczystość muzyczno – poetycką dopełniło rozdanie nagród w konkursach przyrodniczych zorganizowanych przez panią Dorotę Sawicką i pana Sławomira Marczaka, które w ciekawy sposób wpisały się w atmosferę spotkania – udowodniły, że młodzież współcześnie nie zapomina o tym, skąd pochodzi pogłębiając swą wiedzę na temat przyrody i geografii.
Rację miał Józef Piłsudski, który powiedział: „Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Każda taka uroczystość pogłębia bowiem wrażliwość młodych ludzi na to, w jaki sposób tworzyła się jego Ojczyzna, z jakim trudem była budowana oraz dlaczego warto o Nią dbać i pielęgnować przeszłość o Niej.