Wyniki matury

Gratulujemy 100% zdawalności matury!

Składamy wszystkim naszym absolwentom
życzenia sukcesów w rekrutacji na wymarzone studia wyższe i udanych najdłuższych w życiu wakacji. 
Życzymy Wam szczęścia, radości i osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów.

Wakacje

Wakacje

W czwartek 14 marca 2024 roku uczniowie naszej szkoły świętowali Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Pierwszoklasiści poprzez doświadczenie odkrywali wartość liczby Pi. Starsi uczniowie poszukiwali liczbę Pi w różnych zagadnieniach matematycznych: w planimetrii, w ciągach geometrycznych, w równaniach trygonometrycznych. Czwartoklasistom udało się odnaleźć liczbę Pi w Piramidzie Cheopsa, która uważana jest za jeden z cudów świata. Uczniowie "Herberta" wspólnie przedstawili liczbę Pi w postaci barwnej spirali na podstawie pomysłu kanadyjskiego naukowca Martina Krzywinskiego.

Refleksje uczniów "Herberta":
"Dzisiaj na lekcji dowiedziałam się, że długość okręgu podzielona przez średnicę daje liczbę Pi."
Amelka
"Dziś dowiedziałem się, że liczba Pi wynosi w przybliżeniu 3,14."
Mieszko
"Dzisiaj na lekcji odkryłam, że wyniki naszego doświadczenia oscylowały wokół liczby Pi."
Iga
"Dzisiaj przekonałam się o tym, że bardzo trudno jest zmierzyć prawidłowo stosunek długości okręgu do długości średnicy."
Zuzia
"Na dzisiejszej lekcji odkryłam fascynującą zależność między liczbą Pi, a piramidą Cheopsa. Liczba Pi jest królową!"
Alicja
" Z dzisiejszej lekcji zapamiętałem rozwinięcie liczby Pi do 4 miejsca po przecinku."
Kacper
"Przypomniałam sobie rozwiązywanie równań trygonometrycznych"
Zuzia, Dominka
"Dzisiaj na lekcji dowiedziałam się, że starożytni Egipcjanie lubili liczbę Pi tak jak my."
Marta
"Na dzisiejszej lekcji przypomniałem sobie rozwinięcie liczby Pi i wzory redukcyjne z sinus i cosinus."
Mikołaj
" Podczas dzisiejszej lekcji dowiedziałam się jak wykorzystywać wzory z liczbą pi do rozwiązywania zadań dotyczących ciągu geometrycznego"
Alicja
"Na dzisiejszej lekcji przypomniałem sobie jak policzyć wycinek i obwód koła, a także kąty środkowe. Wiadomości wykorzystam na maturze w formule 2023 na poziomie podstawowym, którą będę pisał 8 maja."
Kamil
"Na dzisiejszej lekcji utrwaliłem sobie zastosowanie wzoru na długość łuku."
Alex