Wyniki matury

Gratulujemy 100% zdawalności matury!

Składamy wszystkim naszym absolwentom
życzenia sukcesów w rekrutacji na wymarzone studia wyższe i udanych najdłuższych w życiu wakacji. 
Życzymy Wam szczęścia, radości i osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów.

Wakacje

Wakacje

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że nasza szkoła w ogłoszonym 11 stycznia 2024 roku Rankingu Liceów Ogólnokształcących, opracowywanym przez oświatowe wydawnictwo „Perspektywy”, znalazła się na 491. miejscu w Polsce (i 36. miejscu w województwie łódzkim) zdobywając tym samym Srebrną Tarczę! Źródłem danych do oceny szkół dla Kapituły rankingu „Perspektyw” są dokumenty takie jak: protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. Dlatego też tak znakomity wynik potwierdza fakt, że nasi maturzyści byli świetnie przygotowani przez naszych nauczycieli do zdawania egzaminów w sesji maturalnej roku szkolnego 2022/ 2023.
Serdecznie gratulujemy nauczycielom tak doskonałych efektów pracy i absolwentom naszej szkoły bardzo dobrych wyników! Mamy też nadzieję, że tegoroczni maturzyści równie dobrze (albo lepiej) poradzą sobie w tym roku z majowym „maratonem maturalnym”!