VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


BIBLIOTEKA CZYNNA

poniedziałek 11.50 - 13.25
wtorek 10.45 - 12.35
sroda 8.55 - 10.35
czwartek 9.50 - 13.25
piatek --------


PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

 


 

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie pt.
„mój pomnik trochę niezupełny…” - Co wiem o Zbigniewie Herbercie?

REGULAMIN:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów VI LO im. Z. Herberta w Bełchatowie.
2. Czas trwania: 21.X – 4.XI.2021 r. lub do wyczerpania pytań.
3. Regulamin zamieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły,
a informacja o konkursie na FB i w Librusie.
4. Pytania dotyczą znajomości biografii i twórczości Z. Herberta, umiejętności korzystania z biblioteki i wyszukiwania informacji.
5. Konkurs polega na podaniu prawidłowej odpowiedzi na wylosowane pytanie.
6. Pytania konkursowe można losować osobiście codziennie w bibliotece szkolnej.
7. Za podanie prawidłowej odpowiedzi na miejscu (od razu, bez pomocy urządzeń telekomunikacyjnych) uzyskuje się dwa punkty.
8. Za dostarczenie rozwiązania w późniejszym terminie otrzymuje się jeden punkt.
9. Każde kolejne pytanie można wylosować po podaniu prawidłowej odpowiedzi na poprzednie.
10. Za zgromadzenie min. 10 punktów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z języka polskiego (możliwe jest otrzymanie oceny jednorazowo)
11. Uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma nagrodę niespodziankę.

 POWODZENIA!

Additional information