VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


W grudniu i styczniu aż osiem drużyn z naszej szkoły wzięło udział w pierwszym etapie Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej – projekcie edukacyjnym, którego celem jest nie tylko nauczenie młodych uczniów, w jaki sposób inwestować pieniądze, lecz także kształcenie takich umiejętności jak: umiejętność logicznego myślenia czy wyrobienie zdolności przewidywania sytuacji, które mogą się zdarzyć (nie tylko w gospodarce, ale również w życiu). Nasi „gracze” inwestowali „wirtualne” pieniądze (20 tys. zł), zarabiając lub ponosząc straty. W ten sposób uczyli się „gry” na giełdzie. Przed nimi drugi etap, który będzie trwał od 1 marca do 1 kwietnia 2021 roku. Jest o co walczyć, bowiem na najlepszy zespół czeka nagroda w wysokości 10 000 zł, a łączna pula nagród wynosi ponad 80 000 zł!
SIGG to świetne przygotowanie do zarządzania własnym portfelem oraz inwestowania prawdziwych pieniędzy w przyszłości. Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Koordynatorem i opiekunem naszych giełdowych graczy jest pani Ania Grabowska – nauczycielka, prowadząca w naszej szkole zajęcia z podstaw przedsiębiorczości.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia oraz samych szczęśliwych inwestycji!

FUNKCJONOWANIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
W STREFIE CZERWONEJ

Od 19 października br. (poniedziałek) uczniowie ze szkół ponadpodstawowych
przejdą na tryb kształcenia na odległość. (do odwołania)

Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty GIS i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju,
informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły
oraz przesyłane przez dziennik elektroniczny.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

„6. W klasie VIII szkoły podstawowej, klasie III liceum ogólnokształcącego i klasie IV technikum, dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego."

W tym roku absolutnie nie możemy narzekać na brak śniegu – zima zaskoczyła nie tylko drogowców (czyli służby odpowiedzialne za odśnieżanie ulic), ale właściwie wszystkich! Dlatego też zaśnieżone górki zapełniły się dziećmi wykorzystującymi tę prawdziwie zimową aurę do zjeżdżania na sankach i nartach, a pasjonaci tworzenia śniegowych rzeźb mogli rozwijać swoją pasję tworząc z zaangażowaniem swoje śniegowe cuda.

Z ogromną dumą i radością pragniemy poinformować, że nasza szkoła w ogłoszonym 27 stycznia 2021 roku Rankingu Liceów Ogólnokształcących, opracowywanym przez oświatowe wydawnictwo „Perspektywy”, znalazła się na 321. miejscu w Polsce (i miejsce 24. w województwie łódzkim)! Jest to o tyle znakomity rezultat, że swoją pozycję w rankingu poprawiliśmy o... 169 pozycji! (w poprzednim roku zajęliśmy 490 miejsce). Ważny jest tu fakt, iż źródłem danych do oceny szkół dla Kapituły rankingu „Perspektyw” są dokumenty takie jak: protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. Tak znakomity wynik potwierdza fakt, że nasi maturzyści byli świetnie przygotowani przez naszych nauczycieli do zdawania egzaminów w sesji maturalnej roku szkolnego 2019/ 2020.

Serdecznie gratulujemy nauczycielom tak znakomitych efektów pracy i absolwentom naszej szkoły wspaniałych wyników! Mamy też nadzieję, że tegoroczni maturzyści równie dobrze (albo lepiej) poradzą sobie w tym roku z majowym „maratonem maturalnym”!

Miło nam poinformować, że w piątek 22 stycznia 2021 roku przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego: Zofia Bednarska i Maja Kłysik, wzięły udział w Pierwszym Posiedzeniu Łódzkiej Rady Samorządów Szkół Średnich. W spotkaniu wzięło udział 56 osób z 30 różnych szkół województwa łódzkiego. Głównym tematem posiedzenia był wybór prezydium Rady. Ponadto podjęto także decyzje związane z utworzeniem zespołów, które będą realizowały wybrane zadania (np. Zespół Ds. Promocji i Mediów, w którego pracach uczestniczyć będą nasze przedstawicielki) oraz będą planowały konkursy i turnieje, które zainteresowałyby młodzież szkolną np. zorganizowanie e - sportowego turnieju gamingowego na terenie całego województwa łódzkiego.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w konkursie  świątecznym „Boże Narodzenie w literaturze”, ogłoszonym przez bibliotekę szkolną,  nagrodzono następujące osoby:
1 miejsce – Lena Sidorczuk  kl. II A
2 miejsce -  Natalia Rzepecka kl. III A
3 miejsce -  Krystian Warcholiński  kl.  2a
 
Serdecznie gratulujemy!
Spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia
pełnych życzliwości i uśmiechu
w gronie Najbliższych oraz szczęścia i pomyślności
w Nowym 2021 Roku
życzy Dyrekcja i pracownicy
VI Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie

M 20 21Mikołajki to magiczny dzień, w którym każdego roku korytarze naszej szkoły wypełniał kolor czerwony. Przebrani za Mikołaje, elfy czy renifery - uczniowie i nauczyciele - czekali na specjalnego gościa z prezentami.
Niestety w tym roku korytarze naszej szkoły są puste, ale młodzież jak zwykle niezawodna. Podczas lekcji zdalnych tego dnia uczniowie podtrzymali mikołajkową tradycję i także postawili na kolor czerwony. Przed ekranami zasiedli więc Mikołaje, śnieżynki i inni pomocnicy Mikołaja.

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że uczniowie naszej szkoły zostali nagrodzeni w konkursie literackim zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie. Nagrodzeni uczniowie to:

Julia Gryś – uczennica klasy IIB LO (I miejsce);
Marta Piestrzyńska – uczennica klasy IIb LO (wyróżnienie);
Krzysztof Wroński – uczeń klasy Ia LO (wyróżnienie).

Temat pracy literackiej, z którą mierzyli się młodzi pisarze brzmiał: „Akceptacja, pomoc czy lęk, a może agresja. Twój głos w sprawie traktowania osób postrzeganych jako Inne w społeczeństwie”, a więc dotyczył kwestii idei obrony poglądów i praw człowieka oraz uwrażliwiania na los innych ludzi. Nasi uczniowie znakomicie poradzili sobie ze wskazanym tematem tworząc różne formy literackie potwierdzające, że posiadają nie tylko umiejętności tworzenia tekstów literackich, lecz również mają wielkie serca, dużo empatii oraz wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka.

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów na polu twórczości literackiej!

Additional information