VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


Uczniowie Herberta, mimo trwającej pandemii, starają się korzystać z różnych propozycji zajęć dzięki którym poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Grupa uczennic i uczniów naszej szkoły, zachęcona przez panią Ewę Tomassy, zgłosiła swój akces do udziału w projekcie zatytułowanym „Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego – Język angielski i współczesny świat”. W projekcie bierze udział wiele szkół z całej Polski, a część zajęć ma formułę spotkań online z wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego.

Spośród wielu możliwych modułów tematycznych dwie z naszych uczennic z klasy II B – Julię i Alicję najbardziej zaciekawił „American vs British English for travelers”. Dzięki niemu uczennice naszej szkoły uczą się o różnicach pomiędzy brytyjskim i amerykańskim językiem angielskim, dotyczących w szczególności tematyki podróży. Mają one możliwość poszerzania swojej wiedzy w zakresie słownictwa, literowania oraz gramatyki. Jak twierdzą kurs organizowany przez Uniwersytet Warszawski daje im możliwość rozwoju języka, a także wspiera ich samorozwój. Pozwala również dostrzec różnice między akcentem brytyjskim i amerykańskim w wymowie, ponadto dzięki udziałowi w kursie uczennice uczą się także gramatyki charakterystycznej dla każdego z języków. Lecz to nie wszystko! Przyswajają one dodatkowo zwroty przydatne podczas ich przyszłych podróży i poznają kulturę Zjednoczonego Królestwa oraz Stanów Zjednoczonych. Jak mówią - jest to świetna i niepowtarzalna okazja do rozwoju oraz dalszego zgłębiania języka angielskiego.
Natomiast dwie inne nasze uczennice – Julia i Zosia, też z klasy II B, uczęszczają na moduł, którego tematem jest “Język angielski i współczesny świat”. Zajęcia te dają możliwość osłuchania się z akademicką angielszczyzną, rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, stawiania hipotez i wyciągania wniosków. Poprzez zapoznanie się z literaturą angielską, w skład w której wchodzi “Frankenstein”, literatura Jane Austen czy literatura Williama Szekspira, dziewczyny poszerzają swoje słownictwo i wiedzę o kulturze. Dzięki takim okazjom Julia i Zosia zyskują możliwości oswajania się z niedaleką przyszłością akademicką oraz utrwalają różnorodne umiejętności zdobyte podczas nauki. Wiadomości pozyskiwane przez wszystkie uczennice utrwalane są testami, quizami i kartami pracy, które pomagają w zapamiętywaniu najważniejszych faktów.
Po ukończeniu całego kursu uczestnicy otrzymają specjalny certyfikat. Kurs został stworzony w sposób sprawiający przyjemność uczniom – jest ciekawy, informacje podane są bardzo przystępnie oraz tematy nie są nudne i skłaniają uczniów do refleksji. Polecamy korzystać z takich okazji w przyszłości, gdyż można się wiele nauczyć!

Additional information