VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


We wtorek 26 kwietnia 2022 roku w budynku naszej szkoły odbył się Dzień Otwarty – spotkanie promocyjne, przygotowane dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych, ich nauczycieli oraz rodziców. Impreza rozpoczęła się o godzinie 12.00 krótkim powitaniem przybyłych, jakiego dokonała pani Dyrektor Małgorzata Jasitczak, po którym rozpoczęła się część „edukacyjna”: po podzieleniu przybyłych gości na zespoły, utworzone grupy (pod opieką naszych uczniów) udały się na lekcje otwarte i poszukiwanie elementów hasła, którego odczytanie odbyło się po zakończeniu części „edukacyjnej”.

Uczniowie, którzy przybyli do VI LO im. Z. Herberta, wzięli udział w kilku krótkich lekcjach, mających charakter zajęć warsztatowych. Były to m. in.:
- „Klimat na pomiary” (meteorologiczne zajęcia terenowe, prowadzone przez pana Sławomira Marczaka – nauczyciela geografii);
- „Hiszpański w pięć minut” (krótki kurs języka hiszpańskiego poprowadzony przez panią Paulinę Kiedos – Jakóbczyk);
- „Na tropie historii” (quizy historyczne, których realizatorką była pani Joanna Prasol);
- „Gdzie jest środek Ronda gen. Andersa?” (matematyczne łamigłówki przygotowane przez panią Magdalenę Kapsę – Olejnik).
Finałem Dni Otwartych było wspólne odczytanie hasła, „zdobytego” podczas warsztatów oraz prezentacja niezwykłego teatralnego projektu – rozprawy ekologicznej noszącej tytuł – „Sąd nad butelką”, której autorami (i wykonawcami) byli uczniowie klasy 3a LO.
Z pewnością można stwierdzić, że impreza się udała, czego potwierdzeniem były entuzjastyczne reakcje zaproszonych na Dzień Otwarty uczniów oraz ich zainteresowanie szkołą, którą mogli obejrzeć z oprowadzającymi ich uczniami „Herberta” i dowiedzieć się od nich przy okazji czegoś więcej na temat życia szkoły, edukacji itp. Było kolorowo, inspirująco i radośnie!

Additional information