VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, które od wielu lat obchodzimy 22 kwietnia. Celem akcji jest promowanie zachowań chroniących środowisko oraz postaw proekologicznych w społeczeństwie.
Społeczność naszej szkoły w bieżącym roku wzięła udział w wielu przedsięwzięciach o charakterze ekologicznym. Wśród nich znalazły się: akcje ekologiczne, konkursy fotograficzne, zbiórki charytatywne na rzecz schroniska dla zwierząt oraz konkurs ekologiczny – „Ekoprojekty”.

Przygotowania do realizacji „Ekoprojektów” rozpoczęły się już w październiku, kiedy to przewodniczący wszystkich klas wylosowali tematy projektów, od tej chwili zespoły klasowe w „pocie czoła” rozpoczęły swą kilkumiesięczną przygodę z ekologią.
Efekty tych zmagań zostały zaprezentowane w środę 6 kwietnia 2022 roku na uroczystym podsumowaniu działań. W jury konkursowym zasiadły: pani Dyrektor – Małgorzata Jasitczak, pani Elżbieta Wichlińska oraz panie Dorota Sawicka i Magdalena Kruszyńska-Siemasz.
Wszystkie klasy zrealizowały swoje projekty:
- uczniowie klasy Ia, zajmowali się tematem „Przyrodnicze naj… w Polsce”, który miał na celu rozszerzenie wiedzy z zakresu najciekawszych miejsc przyrodniczych wszystkich województw; efekty swojej pracy uczniowie przedstawili w postaci wystawy;
- uczniowie klasy Ib zmagali się z tematem „Zielona energia w Polsce – przyszłość czy nierealne marzenia” - realizatorzy projektu podeszli do tematu w sposób naukowy, przeprowadzili wywiady z mieszkańcami Bełchatowa, opracowali wyniki w postaci wykresów, by na koniec przedstawić efekty swojej pracy w postaci filmu;
- uczniowie klasy IIa podjęli się realizacji tematu „Ekologiczny dom”; efektów pracy j było kilka, m. in. makieta domu, na której przedstawiono ekologiczne rozwiązania, wykorzystywane obecnie w budownictwie jednorodzinnym, prezentacja multimedialna oraz krótkie przedstawienie dotyczące opracowywanego tematu;
- uczniowie klasy IIb zrealizowali temat „Parki przydworskie i podworskie naszego powiatu”; efekty pracy klasy to: wystawa, która zawierała informacje o parkach, przedstawienie w „bajkowej” konwencji z elementami prezentacji oraz film;
-uczniowie klasy IIIA zajęli się realizacją tematu, który jest nam szczególnie bliski, ponieważ dotyczy naszej małej ojczyzny, czyli „Zielony Bełchatów – najlepsze miejsce do życia”; klasa przygotowała wystawę, a także prezentację multimedialną;
- temat projektu klasy IIIB to: „Walory polskich parków narodowych”; uczniowie opracowali prezentację multimedialną, a informacje o parkach klasa przedstawiła w ciekawy sposób - w postaci „cegiełek edukacyjnych” rozwieszonych na auli szkolnej;
- klasa IIIa zrealizowała projekt „Historia plastikowej butelki – od kosza na śmieci do ponownego wykorzystania”; w ramach projektu uczniowie wystawili przedstawienie teatralne, pt. „Sąd nad butelką” - dali plastikowym butelkom „nowe życie”, wykorzystując je do wykonania rekwizytów teatralnych oraz zaprezentowali film;
- uczniowie klasy IIIb realizowali projekt „Ścieżka rowerowa po najciekawszych przyrodniczo i krajoznawczo miejscach Powiatu Bełchatowskiego” – przedstawiciele klasy zaprezentowali plany wycieczek rowerowych, podczas których można zwiedzać najciekawsze miejsca naszego regionu.
Komisja konkursowa, po burzliwych obradach, wyłoniła zwycięzców:
I miejsce zajęli uczniowie klasy IIIa,
II miejsce uczniowie klasy IIb,
III miejsce zdobyli uczniowie klasy IIa.

Przyznano również wyróżnienie klasie Ib za naukowe podejście do realizowanego tematu.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na „ekologicznym” polu!

Additional information