VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


Informujemy, iż w tegorocznej edycji Budżetu Uczniowskiego zostały pozytywnie zaopiniowane i poddane pod głosowanie 2 projekty:
- "Sprzęt filmowy v.3” (zakup drona dla HerbertTV)
- "Koce piknikowe"

Autorów projektów prosimy o podjęcie działań promujących projekty (zgodnie z zapisami w formularzach zgłoszeniowych)) a społeczność naszej szkoły o głosowanie.

Przypominamy zapisy regulaminu:
(Całość regulaminu w zakładce Budżet Uczniowski)
- Prawo udziału w głosowaniu ma każdy uczeń szkoły, rodzice bądź opiekunowie prawni uczniów oraz wszyscy pracownicy szkoły.
- Głosowanie przeprowadza się elektronicznie za pośrednictwem dziennika elektronicznego przesyłając wiadomość do wychowawcy klasy zawierającą tytuł projektu, na który oddaje się głos.
- Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos.
- Głosujący może wskazać maksymalnie 2 projekty, na które oddaje swój głos. 

Głosowanie - do 20.12.2021 r.

Additional information