VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


W czwartek 21 października brałem udział w II sesji Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Młodzieżowa Rada Muzeum II Wojny Światowej przede wszystkim pełni funkcję doradczą i dzięki niej młodzi ludzie mają wpływ na kształt i rozwój muzeum.

Kadencja Rady trwa 4 lata, a jej radni mają możliwość aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez tę instytucję oraz zgłaszania wniosków i opinii dotyczących bieżącej działalności. Do Młodzieżowej Rady Muzeum trafiłem dzięki nauczycielowi historii ze szkoły podstawowej, panu Wojciechowskiemu, który mnie poinformował o konkursie na członka Rady, w którym trzeba było się kreatywnie przedstawić i wyjaśnić swoją motywację do pracy. Widocznie moja praca przekonała Jury, bo znalazłem się w gronie 7 osób wybranych do składu Rady oprócz 7 członków wybranych spośród uczniów i wolontariuszy współpracujących z Muzeum.

Oprócz mnie w sesji uczestniczyli inni radni, dyrektor Muzeum dr hab. Grzegorz Berendt i jego zastępca ds. naukowych dr Marek Grzegorz Szymaniak. Podczas dyskusji padło wiele ciekawych pomysłów, które będą dyskutowane na kolejnych spotkaniach.

Po zakończeniu obrad poszedłem na wieczorny spacer po Starym Mieście, a nazajutrz, nasycony piękną panoramą Gdańska, wróciłem do Bełchatowa.

Filip Drygalski klasa IIa

 

  

Additional information