VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


Lista kandydatów na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej:
Kamil Kusiak
Aleksandra Gawin
Mateusz Jan Turowski
Głosowanie na przedstawiciela naszej szkoły w Młodzieżowej Radzie Miejskiej odbędzie się dniu 4 listopada 2021 r. g. 9.00 – 13.00

Additional information