BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

w dniu 25.03.2019r.
za p. M.Jasitczak
3. klasa I B LO - j.polski Iwona Frączkowska
4. Klasa III A LO - j.polski Iwona Frączkowska
5. klasa I A LO - j.polski Iwona Frączkowska
za p. S.Marczaka
4. klasa I A LO - wos Joanna Prasol
5. klasa II AB LO - historia Joanna Prasol
6. klasa III LO doradztwo zawodowe
za p. E.Tomassy
1. klasa I C LO - zwolniona
2. klasa II A LO - lekcja biblioteczna
3. klasa II A LO - lekcja biblioteczna
4. klasa I B LO - j.hiszpański Anna Gałązkiewicz
5. klasa III LO - doradztwo zawodowe


za p.Ks.G.Borasa
2. klasa I B LO - religia ks. A.Gontarz
3. klasa I A LO - religia ks. A.Gontarz
4.-----------
5. klasa I C LO - religia ks. A.Gontarz


w dniu 26.03.2019r.
za p.M.Jasitczak
2. klasa I B LO - j.polski Iwona Frączkowska
3. klasa I B LO - j.polski Iwona Frączkowska
4. klasa III LO - j.polski Iwona Frączkowska
5. klasa I A LO - j.polski Iwona Frączkowska
za p. S.Marczaka
1. Klasa II LO - zwolniona
2. klasa II LO- zwolniona
3. klasa III LO - zwolniona
4.----------
5. klasa II B LO - j.niemiecki Elżbieta Wichlińska - Stańczyk
6. Klasa I A LO - j.niemiecki Elżbieta Wichlińska - Stańczyk
7. klasa I C LO - zwolniona
za p. E.Tomassy
3. klasa III A G - historia Joanna Prasol
4. klasa III B G - historia Joanna Prasol
5. klasa I C LO - historia Joanna Prasol
6. klasa IIILO - zwolniona
7. klasa III LO - zwolniona

Kilka osób z klasy III LO wraz z księdzem G.Borasem po drugiej godzinie lekcyjnej wyjeżdża na pielgrzymkę do Częstochowy.
za. ks. G.Borasa
2. bez zmian zgodnie z planem lekcji
6. klasa I B LO - j.hiszpański Anna Gałązkiewicz


w dniu 27.03.2019r.
za p. M.Jasitczak
2. klasa I A LO - Oglądamy "Makbeta" Sylwia Wrońska
3. klasa I A LO - Oglądamy "Makbeta" Sylwia Wrońska
4. klasa III LO - lekcja biblioteczna
za p. S.Marczaka
1. klasa III LO - zwolniona
2.------------
3. klasa II LO - lekcja biblioteczna
4. klasa I AB LO - j.hiszpański Anna Gałązkiewicz
5. klasa III LO - zwolniona
6. klasa III B G - j.niemiecki Elżbieta Wichlińska-Stańczyk
za p.E.Tomassy
3. klasa III A G - j.niemiecki Elżbieta Wichlińska-Stańczyk
4. Klasa I AB LO - j.niemiecki Jolanta Hertel
5. klasa I C LO - historia Joanna Prasol
6. klasa III LO - zwolniona
7. klasa II A LO - godzina wychowawcza Anna Gałązkiewicz


w dniu 28.03.2019r.
za p. M.Jasitczak
2. klasa III LO - Oglądamy film "Lot nad kukułczym gniazdem" Piotr Stelmaszczyk
3. klasa III LO - Oglądamy film "Lot nad kukułczym gniazdem" Piotr Stelmaszczyk
4. klasa I B LO - Oglądamy film "Makbet" Piotr Stelmaszczyk
za p. S.Marczaka
4. klasa I C LO - religia ks.A.Gontarz
5. klasa III A G - j.niemiecki
6. klasa II LO -zwolniona
7. klasa I B LO - zwolniona
za p.E.Tomassy
1. klasa III LO - zwolniona
2. klasa III LO - zwolniona
3. klasa I C LO - lekcja biblioteczna
4. klasa III B G - j.niemiecki
5. klasa I C LO - lekcja biblioteczna


w dniu 29.03.2019r.
Akcja sadzenia lasu. Jadą klasy I ABC LO i II AB LO. W godzinach 8:30 - 14:00.
Opiekunowie:
Michał Fijołek, Piotr Stelmaszczyk, Magdalena Kapsa-Olejnik, Anna Gałązkiewicz, Sławomir Marczak
zastępstwa
za p.M.Fijołka
2. klasa III B G - biologia Magdalena Turlejska
3. klasa III A G - biologia Magdalena Turlejska
za p. P.Stelmaszczyka
6. klasa III B G - j.niemiecki Elżbieta Wichlińska-Stańczyk
za p.M.Kapsę-Olejnik
3. klasa III B G - chemia Anna Grabowska
6. Klasa III A G - j.angielski p.Ewa Tomassy
za p.A.Gałązkiewicz
4. klasa III LO - przyroda Dorota Sawicka
za p. S.Marczaka
1. klasa III LO - biologia/fizyka j.angielski
2. klasa III LO - przyroda Dorota Sawicka

Additional information