VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


SU 18

Reprezentują nas w samorządzie:

Kinga Prochoń
Martyna Woźniak
Maja Kłysik
Julia Kalecińska
Oliwia Więcławska
Julia Dominkowska
Jakub Stolarczyk
Zofia Bednarska
Zuzanna Szafrańska
Aleksandra Ferszt
Julia Sadurska
Maja Brandt
Aleksandra Dawidziak
Wojciech Wiśniewski

Alicja Wojnar
Michał Wiktorowicz
Mateusz Broniarczyk
Aldona Kowalska
Oskar Wołosz
Klaudia Kępińska
Klaudia Deredas
Natalia Rzepecka
Elwira Rorat
Ewa Kołatek
Lena Sidorczuk
Martyna Drzazga
Alicja Telążka
Weronika Matyja

SU 19 2

PRACAMI NASZEGO SAMORZĄDU KIERUJĄ:
Przewodniczący: Zuzanna Bochman
Zastępca: Jakub Stolarczyk

O nasze finanse dba: Klaudia Kępińska


Opiekunowie samorządu:

  • mgr Joanna Prasol,
  • mgr Elżbieta Wichlińska - Stańczyk   
  • ngr Piotr Stelmaszczyk

Plan działań Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym Szkoły i Planie Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej.

W swojej działalności szczególny nacisk kładzie na:
- rozwijanie samorządności, praworządności i demokracji,
- krzewienie i kultywowanie tradycji leśnej,
- rozwijanie świadomości ekologicznej,
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- wspieranie twórczości własnej uczniów,
- tworzenie silnej więzi,
- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
- przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia.

Plan pracy samorządu


 Regulamin „szczęśliwego numerka”

1. Szczęśliwy numerek będzie wywieszany codziennie rano przez przewodniczącego SU.
2. Od wyników losowania nie ma odwołania.
3. Jeden numerek nie może zostać wylosowany więcej niż raz do momentu, aż nie zostaną wylosowane pozostałe numerki.
4. Nieobecność ucznia w dniu jego numerka nie daje mu przyzwolenia na wykorzystanie go w innym terminie.
5. Pod uwagę brany jest numer na liście klasy właściwej nie wirtualnej.
6. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od:
- zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów
- wykonywania prac domowych
- aktywnego udziału w lekcji


To już za nami:
 

Additional information