VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


SU 20

Reprezentują nas w samorządzie:

1. Aldona Kowalska
2. Maja Kłysik
3. Zosia Bednarska
4. Wiktoria Rybak
5. Ola Gawin
6. Ania Kurzawska
7. Zuzia Kaczmarek
8. Marta Kozub
9. Julia Sadunska
10. Jakub Stolarczyk
11. Maja Brant
12. Stanisław Patrycz
13. Julia Topolska
14. Nikola Nagielska
15. Michał Kołodziejczyk
16. Ewa Kototek
17. Weronilla Nowak
18. Marcel Kucz
19. Maja Jamrozowicz
20. Marcelina Strzelec
21. Zuzanna Bochman
22. Marcel Kośka
23. Mia Kutniak
24. Ola Dawidziak

 

SU 20 2

PRACAMI NASZEGO SAMORZĄDU KIERUJĄ:
Przewodniczący: Zosia Bednarska
Zastępca: Aldona Kowalska

O nasze finanse dba: Maja Kłysik


Opiekunowie samorządu:

  • mgr Joanna Prasol,
  • mgr Elżbieta Wichlińska - Stańczyk   
  • mgr Piotr Stelmaszczyk

Plan działań Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym Szkoły i Planie Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej.

W swojej działalności szczególny nacisk kładzie na:
- rozwijanie samorządności, praworządności i demokracji,
- krzewienie i kultywowanie tradycji leśnej,
- rozwijanie świadomości ekologicznej,
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- wspieranie twórczości własnej uczniów,
- tworzenie silnej więzi,
- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
- przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia.

Plan pracy samorządu


 Regulamin „szczęśliwego numerka”

1. Szczęśliwy numerek będzie wywieszany codziennie rano przez przewodniczącego SU.
2. Od wyników losowania nie ma odwołania.
3. Jeden numerek nie może zostać wylosowany więcej niż raz do momentu, aż nie zostaną wylosowane pozostałe numerki.
4. Nieobecność ucznia w dniu jego numerka nie daje mu przyzwolenia na wykorzystanie go w innym terminie.
5. Pod uwagę brany jest numer na liście klasy właściwej nie wirtualnej.
6. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od:
- zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów
- wykonywania prac domowych
- aktywnego udziału w lekcji 

Additional information