VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


SU 20

Reprezentują nas w samorządzie:

 1.  Zosia Bednarska
 2.  Aldona Kowalska
 3.  Aleksander Tłoczek
 4.  Aleksandra Stencel
 5.  Alicja Rózik
 6.  Alicja Wojnar
 7.  Alicja Zabrodzka
 8.  Ania Kurzawska
 9.  Bartek Kajzler
 10.  Ewa Kołatek
 11.  Jakub Wólkiewicz
 12.  Julia Kalecińska
 13.  Julia Sadurska
 14.  Kajetan Rostojek
 15.  Kamil Kusiak
 16.  Krzysztof Wroński
 17.  Maja Jamrozowicz
 18.  Maja Kłysik
 1.   Maja Sadurska
 2.  Maja Wojciechowska
 3.  Mateusz Jan Turowski
 4.  Mia Kutnjak
 5.  Michał Kołodziejczyk
 6.  Natalia Chlastacz
 7.  Natalia Rybak
 8.  Nikola Nagielska
 9.  Nikola Rudzka
 10.  Ola Gawin
 11.  Paweł Żuber
 12.  Pola Gapsa
 13.  Weronika Nowak
 14.  Wiktoria Borowczyk
 15.  Wiktoria Rybak
 16.  Zuza Gajda
 17.  Zuzanna Gajda
 18.  Zuzanna Kaczmarek

 


SU 20 2 

PRACAMI NASZEGO SAMORZĄDU KIERUJĄ:
Przewodniczący:  Aldona Kowalska
Zastępca przewodniczącego: Aleksandra Gawin
O nasze finanse dba: Anna Kurzawska


Opiekunowie samorządu:

 • mgr Paulina Kiedos - Jakóbczyk, 
 • mgr Piotr Stelmaszczyk

Plan działań Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym Szkoły i Planie Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej.

W swojej działalności szczególny nacisk kładzie na:
- rozwijanie samorządności, praworządności i demokracji,
- krzewienie i kultywowanie tradycji leśnej,
- rozwijanie świadomości ekologicznej,
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- wspieranie twórczości własnej uczniów,
- tworzenie silnej więzi,
- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
- przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia.

Plan pracy samorządu


 Regulamin „szczęśliwego numerka”

1. Szczęśliwy numerek będzie wywieszany codziennie rano przez przewodniczącego SU.
2. Od wyników losowania nie ma odwołania.
3. Jeden numerek nie może zostać wylosowany więcej niż raz do momentu, aż nie zostaną wylosowane pozostałe numerki.
4. Nieobecność ucznia w dniu jego numerka nie daje mu przyzwolenia na wykorzystanie go w innym terminie.
5. Pod uwagę brany jest numer na liście klasy właściwej nie wirtualnej.
6. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od:
- zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów
- wykonywania prac domowych
- aktywnego udziału w lekcji 

Additional information