W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

SU 18

Reprezentują nas w samorządzie:

Barton Martyna
Bednarska Zofia
Bieniek Monika
Bochman Zuzanna
Brandt Maja
Dawidziak leksandra
Deredas Klaudia
Dominikowska Julia
Dudała Emilia
Kępińska Klaudia
Koch Zuzanna
Kucharska Weronika
Kurek Aleksandra
Matyja Weronika
Odomirska Marta
Połubińska Martyna
Prochoń Kinga
Próba Maja
Rejmicz Filip
Rzepecka Natalia
Sadurska Julia
Sidorczuk Lena
Stolarczyk Jakub
Strzelec Marcelina
Urbanik Maciej
Więcławska Oliwia
Wiśniewski Wojtek

 

PRACAMI NASZEGO SAMORZĄDU KIERUJĄ:
Przewodniczący: Weronika Matyja
Zastępca: Marta Odomirska

O nasze finanse dbają: Oliwia Więcławska


Opiekunowie samorządu:

  • mgr Joanna Prasol,
  • mgr Elżbieta Wichlińska - Stańczyk   
  • ngr Piotr Stelmaszczyk

Plan działań Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym Szkoły i Planie Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej.

W swojej działalności szczególny nacisk kładzie na:
- rozwijanie samorządności, praworządności i demokracji,
- krzewienie i kultywowanie tradycji leśnej,
- rozwijanie świadomości ekologicznej,
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- wspieranie twórczości własnej uczniów,
- tworzenie silnej więzi,
- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
- przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia.

Plan pracy samorządu


 Regulamin „szczęśliwego numerka”

1. Szczęśliwy numerek będzie wywieszany codziennie rano przez przewodniczącego SU.
2. Od wyników losowania nie ma odwołania.
3. Jeden numerek nie może zostać wylosowany więcej niż raz do momentu, aż nie zostaną wylosowane pozostałe numerki.
4. Nieobecność ucznia w dniu jego numerka nie daje mu przyzwolenia na wykorzystanie go w innym terminie.
5. Pod uwagę brany jest numer na liście klasy właściwej nie wirtualnej.
6. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od:
- zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów
- wykonywania prac domowych
- aktywnego udziału w lekcji


To już za nami:
 

Additional information