VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 
BSTO im. Zbigniewa Herberta
mgr Małgorzata Jasitczak
nauczyciel dyplomowany 
nauczyciel odznaczony Medalem Ministra Edukacji Narodowej
język polski

Wicedyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 
BSTO im. Zbigniewa Herberta

mgr Joanna Prasol
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony Medalem Ministra Edukacji Narodowej
historia, wos, wdżwr

mgr Michał Fijołek
nauczyciel dyplomowany
Język polski

mgr Paulina Kiedos - Jakóbczyk
nauczyciel kontraktowy
język angielski i język hiszpański

mgr Anna Gałązkiewicz
nauczyciel kontraktowy
język hiszpański

mgr Ewa Tomassy
nauczyciel dyplomowany
język angielskii 

mgr Magdalena Bauer
nauczyciel kontraktowy
język angiielski

mgr Elżbieta Wichlińska - Stańczyk 
nauczyciel dyplomowany
język niemiecki, język rosyjski, biblioteka

mgr Jerzy Śliwiński
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony srebrnym medalem za wieloletnią pracę
matematyka

mgr Magdalena Kapsa - Olejnik
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony Medalem Ministra Edukacji Narodowej
matematyka

mgr Dorota Sawicka
nauczyciel dyplomowany
biologia

mgr Sławomir Marczak 
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony Medalem Ministra Edukacji Narodowej
geografia, informatyka, przyroda

mgr Zbigniew Szubert
nauczyciel dyplomowany
fizyka

mgr Anna Grabowska
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej
chemia, fizyka, podstawy przedsiębiorczości

mgr Maria Mielczarek
nauczyciel dyplomowany
chemia

>mgr Piotr Stelmaszczyk
nauczyciel mianowany
historia, historię i społeczeństwo, wychowanie fizyczne

mgr Anna Gierula
nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne

Anetta Wojtuch
nauczyciel stażysta
nauczyciel tańca

mgr Magdalena Kruszyńska - Siemasz
nauczyciel dyplomowany
pedagog, biologia, EDB

mgr Adam Maćkowiak
nauczyciel dyplomowany
plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne

mgr Iwona Frączkowska
nauczyciel dyplomowany
j. polski, doradca zawodowy

Ks. Adam Gontarz 
nauczyciel kontraktowy
religia

Ks. Szymon Kierkiewicz
nauczyciel dyplomowany
religia

 

Additional information