BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

Liceum 

Dyrekcja Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych BSTO im. Zbigniewa Herberta
mgr Małgorzata Jasitczak
nauczyciel dyplomowany 
nauczyciel odznaczony Medalem Ministra Edukacji Narodowej
język polski

mgr Aneta Borowska 
nauczyciel dyplomowany 
j. polski

mgr Jerzy Śliwiński
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony srebrnym medalem za wieloletnią pracę
matematyka

mgr Jolanta Hertel
nauczyciel dyplomowany
język niemiecki

mgr Sławomir Marczak
nauczyciel dyplomowany
geografia, informatyka

mgr Dorota Sawicka
nauczyciel dyplomowany
biologia, przyroda

mgr Anna Gierula
nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne

mgr Magdalena Kruszyńska - Siemasz
nauczyciel dyplomowany
pedagog

mgr Eligiusz Szewczyk
nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne

mgr Iwona Nagrodzka
nauczyciel dyplomowany
język angielski

mgr Maria Mielczarek 
nauczyciel dyplomowany
chemia

mgr Magdalena Kapsa - Olejnik
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony Medalem Ministra Edukacji Narodowej
matematyka

mgr Elżbieta Wichlińska - Stańczyk
nauczyciel dyplomowany
język niemiecki, biblioteka

mgr Magdalena Turlejska
nauczyciel dyplomowany 
edukacja dla bezpieczeństwa, przyroda

mgr Joanna Prasol
nauczyciel dyplomowany
historia, wos, historia i społeczeństwo, wdżwr

mgr Zbigniew Szubert
nauczyciel dyplomowany
fizyka, 

mgr Michał Fijołek
nauczyciel dyplomowany
Język polski, przedsiębiorczość

mgr Witold Skupiński
nauczyciel kontraktowy
religia

mgr Paulina Kiedos - Jakóbczyk
nauczyciel kontraktowy
język angielski i język hiszpański

mgr Magdalena Gębala
nauczyciel kontraktowy
matematyka

mgr Ewa Tomassy
nauczyciel dyplomowany
język angielskii WOK

mgr Piotr Stelmaszczyk
nauczyciel kontraktowy
historia

Anetta Wojtuch
nauczyciel tańca

Gimnazjum 

mgr Małgorzata Jasitczak
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony Medalem Ministra Edukacji Narodowej
język polski

mgr Sławomir Marczak
nauczyciel dyplomowany
geografia, informatyka

mgr Anna Gierula
nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne

mgr Magdalena Kruszyńska -Siemasz 
nauczyciel dyplomowany
pedagog


mgr Adam Maćkowiak
nauczyciel dyplomowany
plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne

mgr Anna Grabowska
nauczyciel dyplomowany
chemia, fizyka

mgr Eligiusz Szewczyk
nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne

mgr Iwona Nagrodzka
nauczyciel dyplomowany
język angielski

mgr Magdalena Kapsa - Olejnik
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony Medalem Ministra Edukacji Narodowej
matematyka

mgr Aneta Borowska
nauczyciel dyplomowany 
j. polski

mgr Elżbieta Wichlińska - Stańczyk
nauczyciel dyplomowany
język niemiecki, biblioteka

mgr Magdalena Turlejska
nauczyciel dyplomowany 
biologia, edb

mgr  Aleksandra Henkiel-Jachowicz
nauczyciel kontraktowy
muzyka

mgr Michał Fijołek
nauczyciel dyplomowany
Język polski

mgr Joanna Prasol
nauczyciel dyplomowany
historia, wos, wdżwr

mgr Witold Skupiński 
nauczyciel kontraktowy
religia

mgr Magdalena Gębala
nauczyciel kontraktowy
matematyka

mgr Piotr Stelmaszczyk
nauczyciel kontraktowy
historia

Anetta Wojtuch
nauczyciel tańca

 mgr Aneta Borowska 
nauczyciel dyplomowany 
j. polski

Additional information