BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 
BSTO im. Zbigniewa Herberta
mgr Małgorzata Jasitczak
nauczyciel dyplomowany 
nauczyciel odznaczony Medalem Ministra Edukacji Narodowej
język polski

mgr Michał Fijołek
nauczyciel dyplomowany
Język polski

mgr Paulina Kiedos - Jakóbczyk
nauczyciel kontraktowy
język angielski i język hiszpański

mgr Anna Gałązkiewicz
nauczyciel stażysta
język hiszpański

mgr Ewa Tomassy
nauczyciel dyplomowany
język angielskii WOK

mgr Anna Palińska
nauczyciel dyplomowany
język angielski

mgr Tomasz Gorzela
nauczyciel dyplomowany
język angielski

mgr Jolanta Hertel
nauczyciel dyplomowany
język niemiecki

mgr Elżbieta Wichlińska - Stańczyk
nauczyciel dyplomowany
język niemiecki, język rosyjski, biblioteka

mgr Jerzy Śliwiński
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony srebrnym medalem za wieloletnią pracę
matematyka

mgr Magdalena Kapsa - Olejnik
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony Medalem Ministra Edukacji Narodowej
matematyka

mgr Dorota Sawicka
nauczyciel dyplomowany
biologia

mgr Magdalena Turlejska
nauczyciel dyplomowany
edukacja dla bezpieczeństwa, biologia

mgr Sławomir Marczak
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony Medalem Ministra Edukacji Narodowej
geografia, informatyka, przyroda

mgr Zbigniew Szubert
nauczyciel dyplomowany
fizyka

mgr Anna Grabowska
nauczyciel dyplomowany
chemia, fizyka, podstawy przedsiębiorczości

mgr Maria Mielczarek
nauczyciel dyplomowany
chemia

mgr Joanna Prasol
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel odznaczony Medalem Ministra Edukacji Narodowej
historia, wos, wdżwr

mgr Piotr Stelmaszczyk
nauczyciel kontraktowy
historia, historię i społeczeństwo, wychowanie fizyczne

mgr Anna Gierula
nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne

mgr Eligiusz Szewczyk
nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne

Anetta Wojtuch
nauczyciel stażysta
nauczyciel tańca

mgr Magdalena Kruszyńska - Siemasz
nauczyciel dyplomowany
pedagog

mgr Adam Maćkowiak
nauczyciel dyplomowany
plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne

mgr Iwona Frączkowska
nauczyciel dyplomowany
muzyka

Ks. Adam Gontarz 
nauczyciel kontraktowy
religia

Ks. Grzegorz Boras
nauczyciel kontraktowy
religia

 

Additional information