VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


OFERTA EDUKACYJNA [2020/21]

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Zarządzenie nr 11/2020 ŁKO z 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych ...

Rekrutacja do szkół - strona ŁKO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem
elektronicznego systemu naboru

Nabór Optivum 


POBIERZ ULOTKĘ  VI LO [plik pdf


Wykaz dokumentów, które trzeba dostarczyć do sekretariatu szkoły:
- podanie (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji),
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- 2 fotografie,
- deklaracja wyboru języków obcych (jest w załączniku - pobierz *.pdf),
- karta zdrowia (jeśli została wydana wraz z dokumentami).

 

Additional information