REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26 / 2017
Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja do szkół - strona ŁKO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem
elektronicznego systemu naboru

Nabór Optivum 


POBIERZ ULOTKĘ Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ LICEUM [pliki jpg strona 1, strona 2]


Wykaz dokumentów, które trzeba dostarczyć do sekretariatu szkoły:
- podanie (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji),
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- 2 fotografie,
- deklaracja wyboru języków obcych (jest w załączniku - pobierz *.pdf),
- karta zdrowia (jeśli została wydana wraz z dokumentami).

 

Additional information