W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

OFERTA EDUKACYJNA [2019/20]


REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Zarządzenie nr 41/2019 ŁKO z 31 stycznia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów.

Rekrutacja 2019/2020 – materiały informacyjne na stronie internetowej MEN

Rekrutacja do szkół - strona ŁKO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem
elektronicznego systemu naboru

Nabór Optivum 


POBIERZ ULOTKĘ Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ LICEUM [pliki png strona 1, strona 2]

Nowa ulotka [plik pdf


Wykaz dokumentów, które trzeba dostarczyć do sekretariatu szkoły:
- podanie (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji),
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- 2 fotografie,
- deklaracja wyboru języków obcych (jest w załączniku - pobierz *.pdf),
- karta zdrowia (jeśli została wydana wraz z dokumentami).

 

Additional information