BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

OFERTA EDUKACYJNA [2018/19]


REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Zarządzenie ŁKO nr 12/2018 z 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19

Rekrutacja do szkół - strona ŁKO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem
elektronicznego systemu naboru

Nabór Optivum 


POBIERZ ULOTKĘ Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ LICEUM [pliki png strona 1, strona 2]


Wykaz dokumentów, które trzeba dostarczyć do sekretariatu szkoły:
- podanie (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji),
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- 2 fotografie,
- deklaracja wyboru języków obcych (jest w załączniku - pobierz *.pdf),
- karta zdrowia (jeśli została wydana wraz z dokumentami).

 

Additional information