VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


Koło języka hiszpańskiego dla maturzystów - poniedziałek godz.13.30.

Koło przygotowujące do egzaminu maturalnego z historii - piątek godz. 8:00 - 8:45

Koło chemiczne dla klas 2 po SP [1h co 2] - środa, godz. 15.10 - 15.55

Koło chemiczne dla maturzystów - poniedziałek godz.8.00 - 8.45.

Zajęcia rozwijające z języka polskiego - poniedziałek godz. 7.10

Koło maturalne z języka rosyjskiego - poniedziałek godz. 12.40 - 13.15

Z matematyką za pan brat - warsztaty maturalne PR  -  poniedziałek na 6 lekcji


Konsultacje online

Język angielski - piątek od godz. 15 00 - 16.30

Geografia, informatyka - wtorek godz.17 00 - 18 00 

Koło zainteresowań z WOS - u [klasy 3] -  środa 17 00 - 2h 

Konsultacje z matematyki z p.J. Śliwiński - wtorek godz. 17:00 - 17 45


Zajęcia warsztatowe
HerbertTv
Koło dziennikarskie 

Additional information