GRATULUJEMY NASZYM MATURZYSTOM
100% ZDAWALNOŚCI NA MATURZE

Absolwenci "Herberta" osiągnęli z wszystkich przedmiotów,
zarówno na poziomie podstawowym,
jak i rozszerzonym wyniki wyższe aniżeli średnia krajowa!!!


Gratulujemy!!!

Mamy kolejny sukces fotograficzny. Tym razem zdjęcie Mateusza Zawiasy z kl. 2B LO, pod tytułem "Poranna rosa"  zostało wybrane zdjęciem miesiąca lipca w Konkursie fotograficznym "Atmosfera - hydrosfera - litosfera", którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Łódzki oraz Studenckie Koło Naukowe Geomonitoringu działające na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. To kolejny sukces naszego ucznia w tym konkursie. 
Fotki można zobaczyć na stronie Geomonitoring WNG 

Gratulujemy Mateuszowi i zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnej edycji tego konkursu już po wakacjach! Szczegóły i ewentualne pytania - p. S. Marczak

SŁONECZNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI
dla wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i przyjaciół „HERBERTA”

W piątek 24 czerwca 2016 roku w auli naszej szkoły odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Spotkanie miało charakter informacyjno – artystyczny: po przemówieniu pani Dyrektor – pani Małgorzaty Jasitczak- która podziękowała uczniom i nauczycielom za trud włożony w całoroczną pracę na rzecz edukacji uczniów i promocji szkoły, nastąpiło rozdanie nagród i świadectw uczniom, którzy uzyskali bardzo wyniki w nauce oraz zdobyli czołowe miejsca w konkursach o zasięgu szkolnym, miejskim lub powiatowym. Niespodzianką okazało się nagrodzenie wszystkich uczestników  akcji „Czytam w podroży” organizowanej w kwietniu 2016 roku. Organizator akcji – Fundacja im. Zbigniewa Herberta - postanowił wyróżnić naszą bełchatowską akcję nagradzając uczestników książkami autorstwa naszego Patrona z dedykacją od pani Katarzyny Herbertowej i pani Marii Dzieduszyckiej – prezes fundacji. 

W piątek 24 czerwca 2016 roku nadszedł wyczekiwany przez wszystkich moment – zakończenie roku szkolnego i początek wakacji! Oficjalna uroczystość odbyła się w auli naszej szkoły o godz. 9.00. Spotkanie rozpoczęło się niezwykle uroczyście – kończący gimnazjum reprezentanci klas 3 AG i 3 BG zaszczycili widzów wykonaniem poloneza, którego choreografię przygotowała pani Anna Gierula. Ten niezwykle uroczysty taniec dostarczył wszystkim wielu emocji: od zdenerwowania wykonawców po entuzjazm i zaskoczenie widzów – polonez, odtańczony w takiej chwili, jest wyrazem szacunku wobec tradycji, lecz równocześnie zapowiedzą tego, że czas spędzony w tej szkole się skończył: od września abiturienci naszego gimnazjum rozpoczną kolejny etap swojej życiowej wędrówki…

W dniu 17.06.2016r. Klaudia Deredas uczennica klasy I a gimnazjum przeprowadziła przygotowana przez siebie lekcję biologii na temat organizacji ciała człowieka. Swój wykład wsparła wykonanymi przez siebie: prezentacją, plakatami, rysunkami oraz makietami. Dodatkowo przygotowała mini konkurs z nagrodami. Klaudia przygotowała się perfekcyjnie i jak najbardziej można postawić ja za wzór dla innych przygotowujących referaty, projekty czy inne wystąpienia. Moje gratulacje.

Magdalena Turlejska

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali staninowej:

j. polski - stanin bardzo wysoki,
historia - stanin wysoki,
matematyka - stanin wysoki,
przedmioty przyrodnicze - stanin średni,
j. angielski [pp] - stanin wyżej średni,
j. niemiecki [pp] - stanin wyżej średni

Gratulujemy gimnazjalistom!

Dnia 17.06.2016r zaprezentowaliśmy wyniki naszej pracy z realizacji projektu pt. „Układy na 100%” z matematyki, który wykonaliśmy pod kierownictwem pani Magdaleny Kapsy-Olejnik. W prezentacji wzięły udział klasy drugie gimnazjum. W pierwszej części prezentacji przypomnieliśmy naszym kolegom co to są układy równań, do czego one służą, jakie są rodzaje układów równań i metody ich rozwiązywania. Druga część prezentacji to część praktyczna. Uczniowie na poszczególnych „stacjach uczenia się” wykonywali następujące zadania: rozwiązywali interaktywną krzyżówkę, interpretowali geometrycznie układy w programie GeoGebra, rozwiązywali zadania z egzaminu gimnazjalnego oraz rozwiązywali układy równań za pomocą nowo poznanej metody wyznaczników. Pierwsze miejsce zdobyły ex aequo dwie drużyny. Prezentacja przebiegła pomyślnie i jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów naszej pracy. 

Anastazja Zaklicka
Weronika Wojciechowska
 Mikołaj Wdowiak

Dnia 12.06.2016r. w kościele pod wezwaniem N.N.M.P odbyły się uroczystości z okazji Dnia Patrona Miasta Bełchatowa Świętego Jana Pawła II. W uroczystościach tych brali udział przedstawiciele Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Z. Herberta w Bełchatowie na czele z Pocztem Sztandarowym. Poczet Sztandarowy stanowili uczniowie: Zaklicka Anastazja, Cygan Katarzyna,  Łakomy Damian – klasa III b gimnazjum, Wiktoria Ziajkiewicz, Angelika Grzelak i Jędrzej Kośka – II b gimnazjum.

Opiekunami grupy uczniów byli: Magdalena Kapsa, Witold Skupiński.

“Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own.” “Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen” - to słowa Johanna Wolfganga von Goethe, które stały się mottem Szkolnego Dnia Języków Obcych. 9 czerwca w auli nasze szkoły wszystkie klasy gimnazjalne zmierzyły się ze sobą w potyczkach językowych. Trzyosobowe drużyny odpowiadały na pytania i rozwiązywały zadania, które pojawiły się w czterech rundach. W rundzie pierwszej należało wykazać się znajomością geografii i kultury krajów anglo- i niemieckojęzycznych. Runda druga składała się z zadań leksykalno-gramatycznych; należało więc błysnąć znajomością słownictwa i gramatyki języka angielskiego oraz niemieckiego, ale również wykazać się refleksem, gdyż zadanie należało rozwiązać na czas, a punkty zdobywała drużyna, która najszybciej się zgłosiła i poprawnie rozwiązała zadanie. W rundzie trzeciej uczestnicy musieli ułożyć w całość angielskie i niemieckie przysłowia lub powiedzenia, natomiast w rundzie finałowej sprawdzano znajomość słynnych miejsc lub postaci wyświetlanych na slajdach.

W piątek 10 czerwca 2016 roku grupa uczniów z klasy 3AG (Kajetan Pauliński, Patryk Matusik, Przemysław Matusik) przedstawiła w auli szkolnej efekty pracy nad projektem gimnazjalnym pt. „Źródła energii”. Widzowie, którymi byli uczniowie klas 2AG oraz 3AG mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób produkowana jest energia elektryczna, w jaki sposób i ze względu, na co dzielimy energię oraz na czym polega racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych środowiska geograficznego. Z uczniami przybyli również nauczyciele, czyli pani Elżbieta Wichlińska, pani Magdalena Turlejska oraz pan Sławomir Marczak - opiekun projektu. Pod koniec projektu uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, którą podsumuje oraz wyciągnie wnioski grupa realizująca projekt. Mamy nadzieję, że prezentowany projekt poszerzył wiedzę naszych kolegów i zwrócił ich uwagę na konieczność racjonalnej gospodarki źródłami energii.

[Patryk]

7 czerwca 2016 r.  na 5 godzinie lekcyjnej odbyła się realizacja projektu edukacyjnego z wiedzy o społeczeństwie „Każdy Polak wie jak w Polsce prawo tworzy się”. Do pracy nad projektem przystąpili Karol Dziki i Patryk Biernatowicz z klasy 3 „b” pod opieka Joanny Prasol. Zadanie jakie stanęło przed grupą to zaprezentowanie jak w Polsce przebiega proces legislacyjny czyli jak powstaje ustawa. Aby można było to zaprezentować należało najpierw przedstawić jak w Polsce działa parlament. Dlatego na początku uczniowie pokazali prezentację ukazującą jakie są organy sejmu i senatu, jakie są zadania obu izb i jak funkcjonują. Następnie przedstawili makietę izby sejmowej na której zaznaczone były miejsca dla poszczególnych partii politycznych, miejsce marszałka, loże prezydenta i rządowa oraz miejsca dla dziennikarzy. Wykorzystując powyższą makietę zaprezentowano działanie Sejmu i sposoby głosowania. Następnie za pomocą przygotowanego schematu przedstawiono bardzo dokładnie proces legislacyjny.

Dzięki efektom pracy grupy młodzieży już nie są obce sformułowania: inicjatywa ustawodawcza, mandat, przywilej czy weto prezydenta. 

Additional information