Egzamin gimnazjalny - zobacz

Nowa formuła egzaminu - zobacz

Raporty - zobacz

Terminarz - zobacz

Informatory - zobacz

Arkusze - zobacz

Procedury - zobacz

 

Źródło: strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Additional information