BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

Zakończył się kolejny etap realizacji Budżetu Uczniowskiego w naszej szkole. Zespół Opiniujący w składzie:
Pani dyrektor Małgorzata Jasitczak
Pan Sławomir Marczak – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
Pani Małgorzata Magnucka – przedstawiciel Rady Rodziców
Weronika Matyja – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
pozytywnie zaopiniowali pod względem formalnym złożone wnioski.

  • „Skarbnica talentów” – wystawa prac uczniów Herberta połączona z promocją szkoły poza jej murami; lider projektu – Klaudia Kępińska z klasy I A
  • „Wieczór gier z Herbertem” ; lider projektu – Maja Brandt z klasy I A
  • „Sprzęt filmowy” (uzupełnienie wyposażenia dla Herbert TV); lider projektu – Krzysztof Owczarek z klasy I A
  • Zajęcia z tańca towarzyskiego - „Taniec dla każdego”; lider projektu – Krzysztof Owczarek z klasy I A
  • „Sklepik szkolny jako spółdzielnia uczniowska”; lider projektu – Samorząd Uczniowski
  • „Wielki Quiz z Niepodległości”; lider projektu – Lena Sidorczuk z klasy 3B

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem i przyjętym harmonogramem do 21 grudnia uczniowie i rodzice mogą głosować na dwa najlepsze projekty za pomocą dziennika elektronicznego wysyłając wiadomość ze swojego konta na adres wychowawcy klasy.

Przypominamy również autorom wniosków o akcji promującej ich projekty.


Harmonogram realizacji I Budżetu Uczniowskiego
ROKU SZKOLNY 2018/2019:

1. Przygotowanie i zatwierdzenie regulaminu - do 15.10.2018 r.
2. Kampania informacyjna z udziałem Samorządu Szkolnego: 15.10. - 31.10.2018 r.
3. Zgłaszanie projektów - do 30.11.2018 r.
4. Weryfikacja projektów przez Zespół Opiniujący - 3.12. - 7.12.2018 r.
5. Głosowanie - do 21.12.2018 r.
6. Ogłoszenie wyników - styczeń 2019 r. (pierwszy tydzień)
7. Realizacja zwycięskich projektów – zgodnie z założeniami projektów; do końca roku szkolnego.

Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do realizacji w ramach Budżetu - przykład

Additional information