VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


W wyniku przeprowadzonej weryfikacji projektów przez Zespół Opiniujący do kolejnego etapu tj. głosowania zostało dopuszczonych 10 projektów:
1. „Herbert bliżej filmu” - Lider projektu: Julia Kalecińska kl. 1B
2. „Sprzęt filmowy v.2” - Lider projektu: Krzysztof Owczarek kl.2A
3. „Sprzęt filmowy v.2” (uzupełnienie projektu) - Lider projektu: Krzysztof Owczarek kl.2A
4. „Podchody naukowe” - Lider projektu: Julia Sadurska kl. 1B
5. „Dziupla – kącik uczniowski”
- Liderzy projektu: Maja Brandt kl. 2A, Aleksandra Dawidziak kl. 2A ,Marcelina Strzelec kl. 2A
6. Zakup nowych książek i gier planszowych
- Liderzy projektu: Maja Brandt kl. 2A, Aleksandra Dawidziak kl. 2A ,Marcelina Strzelec kl. 2A
7. „Akcja: Dokarmianie naszych skrzydlatych przyjaciół”
- Lider projektu: Alicja Wojnar kl. 1B
8. „Rosyjskie przygody gastronomiczne – Daleka podróż na wschód”
- Lider projektu: Błażej Kawalec kl. 2A
9. „Trochę lepiej, trochę gorzej – każdy sztukę tworzyć może…”
- Liderzy projektu: Michał Kołodziejczyk, Maria Dembska, Martyna Drzazga kl.1A
10. „Herbert – wygoda i bezpieczeństwo” - Lider projektu: Zofia Bednarska kl.1B

Zespołom projektowym przypominamy o konieczności przeprowadzenia kampanii reklamowej zgodnie z regulaminem i zapisami projektów.

Wszyscy uczniowie , pracownicy oraz rodzice zgodnie z regulaminem mogą głosować
na wybrane projekty w terminie do 20 grudnia 2019 r.


Harmonogram realizacji II Budżetu Uczniowskiego
ROKU SZKOLNY 2019/2020:

1. Przygotowanie i zatwierdzenie regulaminu - do 15.09.2019 r.
2. Kampania informacyjna z udziałem Samorządu Szkolnego: 16.09. - 30.09.2019 r.
3. Zgłaszanie projektów - do 29.11.2019 r.
4. Weryfikacja projektów przez Zespół Opiniujący - 2.12. - 6.12.2019 r.
5. Głosowanie - do 20.12.2019 r.
6. Ogłoszenie wyników - styczeń 2020 r. 
7. Realizacja zwycięskich projektów – zgodnie z założeniami projektów; do końca roku szkolnego.

Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do realizacji w ramach Budżetu - przykład


 

Tematy projektów realizowanych w I edycji Budżetu Uczniowskiego

  • „Sklepik szkolny jako spółdzielnia uczniowska”; l
  • „Wieczór gier z Herbertem” ; 
  • Zajęcia z tańca towarzyskiego - „Taniec dla każdego”
  • „Sprzęt filmowy” (uzupełnienie wyposażenia dla Herbert TV); 
  • „Skarbnica talentów” – wystawa prac uczniów Herberta; 
  • „Wielki Quiz z Niepodległości”. 

Additional information