BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

Harmonogram realizacji I Budżetu Uczniowskiego
ROKU SZKOLNY 2018/2019:

1. Przygotowanie i zatwierdzenie regulaminu - do 15.10.2018 r.
2. Kampania informacyjna z udziałem Samorządu Szkolnego: 15.10. - 31.10.2018 r.
3. Zgłaszanie projektów - do 30.11.2018 r.
4. Weryfikacja projektów przez Zespół Opiniujący - 3.12. - 7.12.2018 r.
5. Głosowanie - do 21.12.2018 r.
6. Ogłoszenie wyników - styczeń 2019 r. (pierwszy tydzień)
7. Realizacja zwycięskich projektów – zgodnie z założeniami projektów; do końca roku szkolnego.

Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do realizacji w ramach Budżetu - przykład

Additional information