VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


 W związku z małą ilością nadesłanych wniosków oraz  trwającą pandemią 
III edycja BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO zostaje zawieszona.


Harmonogram realizacji III Budżetu Uczniowskiego
ROKU SZKOLNY 2020/2021:

1. Zatwierdzenie regulaminu  i ogłoszenie harmonogramu realizacji BU- do 25.09.2020 r.
2. Kampania informacyjna z udziałem Samorządu Szkolnego: 28.09. - 16.10.2020 r.
3. Zgłaszanie projektów - do 23.11.2020 r.
4. Weryfikacja projektów przez Zespół Opiniujący - 24.11. - 4.12.2020 r.
5. Głosowanie - do 20.12.2020 r.
6. Ogłoszenie wyników - styczeń 2021 r. 
7. Realizacja zwycięskich projektów – zgodnie z założeniami projektów; do końca roku szkolnego.

Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do realizacji w ramach Budżetu - przykład


 

Tematy projektów realizowanych w I edycji Budżetu Uczniowskiego

  • „Sklepik szkolny jako spółdzielnia uczniowska”; l
  • „Wieczór gier z Herbertem” ; 
  • Zajęcia z tańca towarzyskiego - „Taniec dla każdego”
  • „Sprzęt filmowy” (uzupełnienie wyposażenia dla Herbert TV); 
  • „Skarbnica talentów” – wystawa prac uczniów Herberta; 
  • „Wielki Quiz z Niepodległości”. 

Tematy projektów realizowanych w II edycji Budżetu Uczniowskiego:

  • „Dziupla – kącik uczniowski” 
  • „Sprzęt filmowy v.2”
  • „Sprzęt filmowy v.2” (uzupełnienie projektu)
  • „Herbert – wygoda i bezpieczeństwo”

Additional information