BEZPŁATNE LICEUM I GIMNAZJUM

W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

Na korytarzach naszej szkoły można od środy 30 maja 2018 roku obejrzeć niecodzienną, lecz bardzo ciekawą wystawę zdjęć, rysunków, map i wykresów. Wystawa jest efektem pracy uczniów klas II i III liceum, uczęszczających na zajęcia z geografii na poziomie rozszerzonym nad projektem zatytułowanym „Mój region – moja mała ojczyzna”. Celem projektu było zebranie informacji z różnych dziedzin nauki na temat Bełchatowa i jego okolic. Dlatego też na tej osobliwej prezentacji znaleźć możemy informacje na temat położenia geograficznego miasta, warunków naturalnych, atrakcji turystycznych czy też historii miasta.
Wszystkie materiały zaprezentowane na wystawie to wynik działań jakie podjęli uczniowie w czasie trwania zajęć teoretycznych i terenowych. Młodzi naukowcy wzięli udział w wielu ciekawych zajęciach – sprawdzali między innymi natężenie ruchu drogowego na ulicach Bełchatowa, mierzyli poziom hałasu jaki występuje na terenie miasta, badali również rzekę Rakówkę mierząc prędkość przepływu wody oraz głębokość koryta rzecznego. Opiekunem i koordynatorem projektu był nauczyciel geografii – pan Sławomir Marczak.

Additional information