VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


Poniżej prezentujemy wyniki egzaminów.
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 44 tegorocznych absolwentów. Zdawalność 96%.
2 osoby mają prawo do egzaminu poprawkowego.
Oto wyniki z wszystkich przedmiotów opracowane na podstawie raportów CKE i OKE
– podane w skali staninowej.

 Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot

Stanin
VI Liceum Ogólnokształcącego
im. Zbigniewa Herberta

Język polski pp

Powyżej średni

Język angielski pp

Średni

Język niemiecki pp

Średni

Matematyka pp

Powyżej średni

Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie rozszerzonym

Przedmiot

Stanin
VI Liceum Ogólnokształcące
im. Zbigniewa Herberta

Język polski

Powyżej średni

Język angielski

Powyżej średni

Język hiszpański

Średni

Język niemiecki

Wysoki

Biologia

Wysoki

Matematyka

Powyżej średni

Historia

Wysoki

Historia sztuki

Średni

Geografia

Wysoki

Chemia

Średni

Fizyka

Wysoki

Wiedza o społeczeństwie

Wysoki


Jeszcze raz gratulujemy, ponieważ wyniki procentowe uzyskane zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych są wyższe aniżeli wyniki dla powiatu bełchatowskiego.

Konkurs fotograficzny „Krajobrazy Ziemi”, którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Łódzki, Studenckie Koło Naukowe Geomonitoringu, działające na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego powoli staje się naszą specjalnością. Z przyjemnością pragniemy poinformować, że zwycięzcą kolejnego etapu tego niezwykłego konkursu został Karol Miłkowski – uczeń klasy 1b. Jego zdjęcie zostało wybrane fotografią miesiąca sierpnia. 
Serdecznie gratulujemy Karolowi i życzymy dalszych sukcesów na polu fotografii, sztuki i geografii!  Wszystkich Was zachęcamy do fotografowania i przesyłania prac konkursowych do kolejnych edycji. Szczegółowe informacje na stronach internetowych organizatora lub kontaktując się z p.S. Marczakiem.

Nagrodzone prace można oglądać pod adresem: http://geomonitoring.geo.uni.lodz.pl

„Krajobrazy Ziemi” to konkurs fotograficzny, którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Łódzki, Studenckie Koło Naukowe Geomonitoringu, działające na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, a jego tematem są krajobrazy naszej planety.
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że zwycięzcą kolejnego etapu tego niezwykłego konkursu jest Natalia Szumigaj – uczennica klasy 1b. Serdecznie gratulujemy Natalii, życząc kolejnych sukcesów na polu fotografii, sztuki i geografii!
Wielkie brawa należą się również panu Sławomirowi Marczakowi – pasjonatowi geografii, podróży, turystyki i sztuki fotograficznej, który od kilku dobrych już lat zaraża uczniów naszej szkoły pasją fotografowania i patrzenia na świat okiem człowieka wrażliwego na piękno przyrody. Panu życzymy wytrwałości, w odkrywaniu nowych fotograficznych talentów!
Prace można oglądać pod adresem:http://geomonitoring.geo.uni.lodz.pl

 

Additional information