VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


W grudniu i styczniu aż osiem drużyn z naszej szkoły wzięło udział w pierwszym etapie Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej – projekcie edukacyjnym, którego celem jest nie tylko nauczenie młodych uczniów, w jaki sposób inwestować pieniądze, lecz także kształcenie takich umiejętności jak: umiejętność logicznego myślenia czy wyrobienie zdolności przewidywania sytuacji, które mogą się zdarzyć (nie tylko w gospodarce, ale również w życiu). Nasi „gracze” inwestowali „wirtualne” pieniądze (20 tys. zł), zarabiając lub ponosząc straty. W ten sposób uczyli się „gry” na giełdzie. Przed nimi drugi etap, który będzie trwał od 1 marca do 1 kwietnia 2021 roku. Jest o co walczyć, bowiem na najlepszy zespół czeka nagroda w wysokości 10 000 zł, a łączna pula nagród wynosi ponad 80 000 zł!
SIGG to świetne przygotowanie do zarządzania własnym portfelem oraz inwestowania prawdziwych pieniędzy w przyszłości. Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Koordynatorem i opiekunem naszych giełdowych graczy jest pani Ania Grabowska – nauczycielka, prowadząca w naszej szkole zajęcia z podstaw przedsiębiorczości.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia oraz samych szczęśliwych inwestycji!

Additional information