VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


Z ogromną dumą i radością pragniemy poinformować, że nasza szkoła w ogłoszonym 27 stycznia 2021 roku Rankingu Liceów Ogólnokształcących, opracowywanym przez oświatowe wydawnictwo „Perspektywy”, znalazła się na 321. miejscu w Polsce (i miejsce 24. w województwie łódzkim)! Jest to o tyle znakomity rezultat, że swoją pozycję w rankingu poprawiliśmy o... 169 pozycji! (w poprzednim roku zajęliśmy 490 miejsce). Ważny jest tu fakt, iż źródłem danych do oceny szkół dla Kapituły rankingu „Perspektyw” są dokumenty takie jak: protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. Tak znakomity wynik potwierdza fakt, że nasi maturzyści byli świetnie przygotowani przez naszych nauczycieli do zdawania egzaminów w sesji maturalnej roku szkolnego 2019/ 2020.

Serdecznie gratulujemy nauczycielom tak znakomitych efektów pracy i absolwentom naszej szkoły wspaniałych wyników! Mamy też nadzieję, że tegoroczni maturzyści równie dobrze (albo lepiej) poradzą sobie w tym roku z majowym „maratonem maturalnym”!

Additional information