VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


Z ogromną dumą i radością pragniemy poinformować, że Filip Drygalski – uczeń klasy Ia VI LO POSP - został laureatem konkursu organizowanego przez Muzeum II Wojny Światowej i został jednym z 7. radnych I Kadencji Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej! Niezwykłe jest to, że wybór kandydatów nie odbywał się poprzez głosowanie, lecz miał charakter konkursu artystycznego - zainteresowani mieli za zadanie zrealizować projekt, w którym w kreatywny sposób przedstawią siebie i swoją działalność (naukową, artystyczną, sportową, społeczną, informatyczną) oraz wyjaśnią, dlaczego zechcieli kandydować do Rady (można było stworzyć np.: esej, prezentację multimedialną, film, piosenkę, grafikę, zdjęcie lub pracę plastyczną). Filip stworzył projekt niezwykle oryginalny, którym była... piosenka.
Dzięki zwycięstwu oraz wyborowi do Rady Filip będzie miał wpływ na kształt i rozwój tej instytucji poprzez aktywne uczestnictwo w organizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej projektach, będzie mógł także proponować i współorganizować imprezy kulturalne i konkursy edukacyjne, jak również będzie mógł realizować własne przedsięwzięcia.
Trzymamy za Filipa kciuki oraz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z działalności w Młodzieżowej Radzie Muzeum!!!

Poniżej link do strony Muzeum, na której zamieszczone zostały wyniki konkursu:
https://muzeum1939.pl/wyniku-konkursu-do-mlodziezowej-rady-muzeum-ii-wojny-swiatowej-w-gdansku/aktualnosci/3821.html

 

Additional information