VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


Poniżej prezentujemy wyniki egzaminów.
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 44 tegorocznych absolwentów. Zdawalność 96%.
2 osoby mają prawo do egzaminu poprawkowego.
Oto wyniki z wszystkich przedmiotów opracowane na podstawie raportów CKE i OKE
– podane w skali staninowej.

 Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot

Stanin
VI Liceum Ogólnokształcącego
im. Zbigniewa Herberta

Język polski pp

Powyżej średni

Język angielski pp

Średni

Język niemiecki pp

Średni

Matematyka pp

Powyżej średni

Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie rozszerzonym

Przedmiot

Stanin
VI Liceum Ogólnokształcące
im. Zbigniewa Herberta

Język polski

Powyżej średni

Język angielski

Powyżej średni

Język hiszpański

Średni

Język niemiecki

Wysoki

Biologia

Wysoki

Matematyka

Powyżej średni

Historia

Wysoki

Historia sztuki

Średni

Geografia

Wysoki

Chemia

Średni

Fizyka

Wysoki

Wiedza o społeczeństwie

Wysoki


Jeszcze raz gratulujemy, ponieważ wyniki procentowe uzyskane zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych są wyższe aniżeli wyniki dla powiatu bełchatowskiego.

Additional information