VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”
Marek Grechuta)

W piątek 26 czerwca 2020 odbyło się w naszej szkole nietypowe zakończenie roku szkolnego. Stosując się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej odbieranie świadectw, nagród oraz dyplomów odbyło się zgodnie z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Dlatego też uczniowie „Herberta” nie spotkali się na wspólnej uroczystości, jaka zwykle odbywała się w auli szkolnej. Stosując się do podanego przez Dyrekcję szkoły harmonogramu, uczniowie klas spotkali się na krótkim spotkaniu tylko ze swymi wychowawcami, by pożegnać rok szkolny, przywitać wakacje i odebrać świadectwa, nagrody i dyplomy. Miłym akcentem każdego ze spotkań była wizyta pani Dyrektor szkoły – Małgorzaty Jasitczak, która osobiście pożegnała uczniów i wręczyła (wraz z wychowawcami klas) nagrody i dyplomy uczniom, którzy wyróżnili się w tym roku świetnymi wynikami edukacyjnymi oraz udziałem w konkursach przedmiotowych. Dopełnieniem każdego z takich niezwykle sympatycznych spotkań było wspólne pożegnalne zdjęcie.
Mimo tego, że wszyscy z utęsknieniem czekali na początek wakacji, myślami byli już na początku roku szkolnego 2020/2021. Wszyscy oczekiwać będą z niecierpliwością... powrotu do szkoły, do szkolnych ławek, lekcji prowadzonych „na żywo” przez nauczyciela oraz całej „tradycyjnej” szkolnej atmosfery, której tak bardzo brakowało przez kilka ostatnich tygodni roku szkolnego 2019/2020...

Additional information