VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


Kto kradnie książki lub wypożyczonych nie zwraca,
w tego ręku niech książka
zmieni się w jadowitego węża. [...].
A kiedy stanie na Sądzie Ostatecznym,
niechaj pochłonie go ogień piekielny.
(napis w bibliotece klasztoru San Pedro w Barcelonie)

8 maja to Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy – święto, które obchodzone jest w Polsce od 1985 roku, mające na celu popularyzację czytelnictwa oraz uwrażliwienie człowieka na słowo pisane.
W związku z tym chcielibyśmy złożyć wszystkim bibliotekarzom (a w szczególności – opiekunce naszej herbertowskiej biblioteki – pani Elżbiecie Wichlińskiej – Stańczyk) życzenia wytrwałości w dziele szerzenia czytelnictwa, energii do wypracowania
w młodszych pokoleniach nawyku obcowania z książką oraz uwrażliwienia wszystkich na piękno literatury.

Niech moc sztuki literackiej będzie z Wami!

Do życzeń dołączamy prezent – niespodziankę, jaką przygotowali uczniowie klasy Ib LO.

Additional information