VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


O Duchu Przyszłych Wigilii! -
zawołał Scrooge.
- Lękam się ciebie bardziej niźli twoich poprzedników.
Ale ponieważ wiem, że pragniesz mego dobra,[…],
gotów jestem wszędzie ci towarzyszyć
z sercem przepełnionym wdzięcznością.
(Charles Dickens, „Opowieść wigilijna”)

Tradycją szkoły stała się jedna z najpiękniejszych uroczystości, jakie obchodzimy w „Herbercie”. Mowa oczywiście o wieczerzy wigilijnej, która w tym roku odbyła się w czwartek 19 grudnia 2019 roku. Moment, gdy coraz liczniejsze grono uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły spotyka się w auli szkolnej ZSiPO BSTO im. Z. Herberta w Bełchatowie, jest chwilą wzruszającą i niezwykle ujmującą – wtedy bowiem czuje się szczególną więź, udowadniającą, że nasza mała społeczność staje się jednością odczuwającą wyraźnie swoją bliskość, przyjaźń i przywiązanie. I tak było również w tym roku – atmosfera w czasie wieczerzy wigilijnej była wzruszająca oraz pełna uroku i radości jej uczestników ze wspólnego świątecznego spotkania.

Wieczerzę wigilijną rozpoczęło, jak co roku, odczytanie fragmentu „Biblii” przez ks. Adama Gontarza, który przeczytał fragment dotyczący okoliczności narodzin Chrystusa. Było to uroczyste wprowadzenie do chwili niezwykle radosnej i emocjonującej - podzielenia się przez uczestników wieczerzy opłatkiem oraz złożenia sobie życzeń. W dalszej części spotkania uczestnicy wieczerzy wigilijnej obejrzeli krótką część artystyczną, przygotowaną przez uczniów klasy Ia LO POSP pod kierunkiem pani Pauliny Kiedos – Jakóbczyk, przedstawiającą dylematy współczesnego człowieka na temat roli świąt Bożego Narodzenia w życiu ludzi XXI wieku.
Po spektaklu przyszedł czas na wieczerzę wigilijną i kolejny punkt programu: konkurs śpiewania kolęd, w którym aktywnie wzięli udział wszyscy uczestnicy szkolnej wigilii. Po wysłuchaniu różnorodnych kolęd i piosenek jury w składzie: pani Iwona Frączkowska, pan Piotr Stelmaszczyk, pan Sławomir Marczak i pan Michał Fijołek ogłosiło werdykt, który wygląda następująco:

I miejsce zajęli uczniowie klasy Ia LO POSP
II miejsce zajęli uczniowie klasy IB LO POGI
III miejsce zajęli wykonawcy z klas 3A LO i 3BLO.

Dodatkową niespodzianką był fakt ufundowania przez panią Dyrektor nagród dla wykonawców, którymi są słodkie lub kulinarne upominki (wybrane przez nagrodzonych) w wysokości: 150 zł za zajęcie I miejsca, 100 zł za zajęcie II miejsca i 50 zł za zajęcie III miejsca. Dopełnieniem tej pięknej i radosnej uroczystości było wspólne odśpiewanie przez wszystkich uczestników spotkania kilku kolęd oraz obdarowanie uczestników wigilii prezentami wręczonymi przez świętego Mikołaja, który mimo wielu obowiązków, jakie na nim spoczywają w tym okresie, odwiedził także naszą szkołę.
Ciepło, radość ze spotkania, wspólne wzruszenia przy śpiewaniu kolęd, uśmiech i mnóstwo cudownego klimatu to wyróżniki wieczerzy wigilijnej w „Herbercie”, na którą z utęsknieniem czeka się cały rok, z żalem uświadamiając sobie, że trwa tak krótko i na następną trzeba czekać kolejne dwanaście miesięcy…

Additional information