VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


Od 26 listopada 2019 roku do 6 grudnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w spotkaniach z psychoterapeutą - panią Agnieszką Frączek, których najważniejszym tematem było zjawisko depresji wśród młodzieży. W ich trakcie uczniowie dowiedzieli się m. in.: czym jest depresja młodzieńcza, jakie są jej objawy, jak pomóc koleżankom i kolegom, u których zaobserwowano objawy depresji, jakie mogą być czynniki wpływające na podwyższenie poziomu niskiej samooceny. Ponadto, w trakcie spotkań z panią psycholog uczniowie mogli przeprowadzić autodiagnozę i ocenić, w jakim stopniu są zagrożeni depresją oraz omówić wyniki ankiety z psychologiem. Otrzymali również informację o instytucjach świadczących pomoc psychologiczną i terapeutyczną młodym ludziom zagrożonym depresją.

Ten niezwykle ważki i intersujący temat podjęty został na specjalnej Radzie Pedagogicznej, w trakcie której nauczyciele również zapoznani zostali przez panią psycholog z problemem depresji wśród młodzieży.
Koordynatorem spotkań z psychoterapeutą - panią Agnieszką Frączek, była pani Magdalena Kruszyńska – Siemasz – pedagog szkoły.

Instytucje, świadczące pomoc psychologiczno – pedagogiczną:
Fundacja „DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ”
https://fdds.pl

Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii
http://profilaktyka-belchatow.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełchatowie
http://www.pppbelchatow.bai.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna „Tęczowa”
http://poradniateczowa.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego: Bełchatów
https://www.medbiz.pl/poradnia-zdrowia-psychicznego-belchatow

 

 

Additional information