VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


W piątek 4.10. w Łódzkim Domu Kultury zostały podpisane umowy na realizację projektów w ramach programu pod nazwą "Bardzo Młoda Kultura" finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Na konkurs wpłynęło45 wniosków, a 10 z nich otrzymało dofinansowanie. Jest wśród nich projekt pod nazwą "Media - rozumiem, uczestniczę, tworzę", który otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 500 zł i będzie realizowany przez 4 partnerów: BSTO, naszą szkołę, Szkołę Podstawową nr 13 oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną.
Projekt zakłada podjęcie działań, które będą służyły edukacji medialnej uczniów dwóch bełchatowskich szkół - uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie dla której organem prowadzącym jest miasto Bełchatów oraz uczniów klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta w Bełchatowie dla którego organem prowadzącym jest Bełchatowskie Towarzystwo Społeczno Oświatowe. W ramach realizacji projektu zaplanowano cykl warsztatów i wycieczkę do studia TVP w Łodzi.
A oto harmonogram i miejsca realizacji projektu:
8.10. - warsztat z dziennikarzem telewizyjnym w VI LO
11.10. - warsztat z dziennikarzem radiowym w PSP nr 13
15.10. - warsztat z dziennikarzem prasowym w PSP nr 13
16.10. - warsztat z psychologiem w VI LO
17.10. - wycieczka do studia TVP 3 w Łodzi oraz wizyta w Łódzkim Domu Kultury
21.10. - warsztat poświęcony promocji i marketingowi w MiPBP w Bełchatowie
22.10. - spotkanie podsumowujące i wystawa powarsztatowa w MiPBP w Bełchatowie

Zapraszamy do śledzenia fotorelacji.

Additional information