W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

W piątek 24 maja 2019 roku uczniowie klas IIA LO i IIB LO, wraz z opiekunami: panią Dorotą Sawicką i panem Sławomirem Marczakiem, wybrali się do Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie. Jest to jedna z jednostek organizacyjnych Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, której celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu edukacji przyrodniczo – leśnej. 

Uczniowie naszej szkoły mieli w związku z tym przyjemność poznać różnorodną i ciekawą kolekcję drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej, oraz odbyć spacer po alpinarium – niezwykłej części ogrodu, na której można obejrzeć prawie 900 gatunków i odmian roślin, pochodzących z całego świata. 
Obok zwiedzania terenu arboretum wraz z przewodnikiem, uczestnicy wycieczki mieli również do wykonania kilka zadań, jakie wyznaczyli im opiekunowie. Były one związane bezpośrednio z tematyką zajęć fakultatywnych z biologii i geografii.

Katarzyna Kacprzak IIB LO

Additional information