W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

We wtorek 14 maja 2019 roku uczniowie klas drugich liceum, uczestniczący w zajęciach fakultatywnych z geografii, w składzie: Martyna Jęcek (lider grupy), Beata Wdowiak, Agata Mikołajczyk, Klaudia Krukowska, Bartosz Kołodziejski, Małgorzata Laskowska, Victoria Łongwa oraz Mateusz Kurowski, zaprezentowali wyniki pracy nad projektem zatytułowanym „Od fiesty do sjesty - czyli wszystko o Hiszpanii”. Wybór Hiszpanii na temat projektu nie był przypadkowy, wynikał bowiem z zainteresowania członków grupy tym fascynującym krajem: jego kulturą, historią, obyczajami i tradycją. 

W związku z tym, po intensywnej „burzy mózgów”, powstał scenariusz, który w ciekawy sposób przedstawiał najbardziej interesujące zagadnienia dotyczące tego pięknego kraju. 
Uczniowie przez kilka tygodni zbierali najważniejsze informacje oraz ciekawostki o Hiszpanii, a efektem działań merytorycznych była prezentacja wyników poszukiwań, opracowana w formie programu telewizyjnego pt. „Geografia bliżej nas”. Program, zaprezentowany w auli szkolnej, wszystkim zgromadzonym widzom się podobał. 
Z pewnością wpłynie na większe zainteresowanie nie tylko kulturą tego kraju, lecz również nauką języka hiszpańskiego, której można się podjąć w naszej szkole. Opiekunem projektu był pan Sławomir Marczak – nauczyciel, prowadzący w naszej szkole zajęcia fakultatywne z geografii.

Additional information