W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

„Historia jest siłą. 
Historię nie tylko stanowią 
wiarogodne zbiorowiska nagich faktów 
ale i pojęcia, 
jakie naród o swej własnej wyrabia historii”
Cyprian Kamil Norwid

We wtorek 30 kwietnia 2019 roku w auli ZSiPO im. Z. Herberta odbyła się uroczysta akademia z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Widzowie, którymi byli uczniowie, nauczyciele i pracownicy „Herberta”, obejrzeli niezwykle oryginalne przedstawienie, przygotowane przez uczniów klasy IA LO pod kierunkiem („dyktatem”) pana Piotra Stelmaszczyka.
Widowisko miało formę telewizyjnych wiadomości, których prowadzący dziennikarze i reporterzy próbowali odpowiedzieć na pytanie: „Po co nam historia?” Inspiracją do próby odpowiedzi na to zagadnienie była relacja z obrad Sejmu Wielkiego w chwili uchwalania Konstytucji 3 Maja. Dzięki nowoczesnej technice telewizyjnej widzowie mieli okazję poznać opinię uczestników wydarzeń z roku 1791, którymi byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, caryca Katarzyna II Wielka, hetman Stanisław Szczęsny Potocki, hetman Franciszek Ksawery Branicki oraz Maximilien de Robespierre.

Prowadzący uroczystość, wraz z dziennikarzami przygotowującymi telewizyjny program informacyjny, uświadomili widzom, że wiedza o tym, co wydarzyło się 3 maja 1791 roku oraz później, w trakcie walki o suwerenność Polski, ma znaczenie nawet współcześnie. Rację miał Józef Piłsudski, który powiedział: „Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Każda taka uroczystość pogłębia bowiem wrażliwość młodych ludzi na to, w jaki sposób tworzyła się jego Ojczyzna, z jakim trudem była budowana oraz dlaczego warto o Nią dbać i pielęgnować przeszłość
o Niej.

Additional information