W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

„A z wierszy napisanych 
chyba ten nie umrze, co nie bał się stać prawdą 
lub stał się muzyką”
(Jan Twardowski)

W czwartek 25 kwietnia 2019 roku w auli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych BSTO im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie odbył się VII Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej „Muzyką w wiersz”. Uczestnikami konkursu byli wykonawcy ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z powiatu bełchatowskiego i miasta Bełchatów.

Jury w składzie:
pani Małgorzata Jasitczak - dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych BSTO 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie i nauczyciel języka polskiego;
pani Ewa Tomassy - nauczyciel wiedzy o kulturze i języka angielskiego;
pan Marcin Węgrzyński - instruktor ds. muzycznych i organizacji imprez Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie
postanowiło nagrodzić następujących wykonawców:
I miejsce - Gabriela Zatorska z PG nr 7 im. Z. Herberta w Bełchatowie
II miejsce  - Zuzanna Rychlik ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. J. Brzechwy w Bełchatowie
III miejsce - Zuzanna Grzejszczak z Gimnazjum im. Wł. Reymonta w Kleszczowie

Wyróżnienie: 
Kinga Janura ze Szkoła Podstawowa nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Bełchatowie

Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę za interpretację piosenki otrzymała Marta Odomirska z Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za udział w konkursie.

Patronami konkursu oraz fundatorami nagród byli:
Powiat Bełchatowski
Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie
Fundacja im. Zbigniewa Herberta
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych BSTO im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie

Additional information