W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

W dniu 20 marca uczniowie klas pierwszych liceum brali udział w ogólnopolskim programie „Dzień przedsiębiorczości”.
Udział w programie sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Pierwszoklasiści odwiedzili między innymi zakłady usługowe (krawieckie, transportowe, wulkanizacyjne), gabinet rehabilitacyjny, komisariat policji, hotel Wodnik, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub fitness GymCity, zakład produkcyjny Majami, firmę szkoleniową Bemar, biuro ubezpieczeniowe, studio nagrań The Kurps, Przedszkole nr 7 oraz Bibliotekę Miejską.

Uczniowie mieli możliwość:
• odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Additional information