W naszej szkole jako pierwszej w powiecie bełchatowskim 
wdrożyliśmy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

LIBRUS Synergia - szczegółowe informacje dla rodziców o systemie.

W ramach projektu „Solidarność. Podaj dalej!” uczniowie klasy I B LO i III b gimnazjum uczestniczyli w warsztatach z analizy fotografii oraz w warsztatach pisarskich. Pierwszy warsztat miał na celu pokazanie młodym uczestnikom jak czytać obrazy, aby potrafić dostrzegać i interpretować sensy zawarte w przekazach wizualnych, które są wszechobecne we współczesnym świecie.
Praca nad obrazem była zadaniem niezbędnym, gdyż zdjęcia umieszczone na kartkach pocztowych, a także treści i emocje, które im towarzyszą, stają się punktem wyjścia do tworzenia pisemnych wypowiedzi przez młodzież. Podczas tego warsztatu uczniowie wspólnie przyglądali się ośmiu zdjęciom, dyskutowali o swoich wrażeniach i poglądach, zadawali pytania i poszukiwali odpowiedzi. Analizowali także pracę fotografów, zastanawiając się nad przekazem poszczególnych zdjęć.

Warsztat pisarski miał natomiast na celu uruchomienie wyobraźni przez działanie, które pobudza emocje i kreatywność, a także doświadczenie procesu tworzenia oraz towarzyszącego mu ryzyka i radości. Po wykonaniu ćwiczeń, które stanowiły podpowiedź w procesie pisania, uczniowie przystąpili do tworzenia wiadomości na kartkach z wybranym zdjęciem.
Młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem, błyskotliwością i bogatą wyobraźnią. Powstały niepowtarzalne, a zarazem uniwersalne przesłania do mieszkańców Bełchatowa i okolic.
W najbliższy czwartek, tj. 21 marca 2019 r., nastąpi finał akcji - młodzi twórcy wyślą swoje przesłania do nieznanych lub wybranych adresatów. Część kartek została napisana też w języku angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Te pocztówki zostaną wysłane do uczniów z Hiszpanii, Chorwacji, Francji i Rosji.

Additional information